x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Lukuvuodelta 2012-2013 jatkuva opintokokonaisuus: Terveystieteiden aineopinnot (hoitotieteeseen suuntautuville), Seinäjoki 50 op

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

SEINÄJOKI

Maksunkuvaus

Opintomaksu on 10 euroa/ opintopiste (esim. 5 op = 50 euroa)

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Jos et ole toimittanut aiemmin avoimeen yliopistoon todistuskopiota suoritetusta terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnosta tai aikaisemmasta terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnosta tai hoitotieteen perusopinnoista, postita se hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Tampereen yliopiston avoin yliopisto-opetus, Seinäjoen yliopistokeskus, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki. Todistuskopion pitää olla kahden henkilön oikeaksi todistama.

Kuvaus

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee hoito- ja perhehoitotieteellisen tietoperustan, keskeiset käsitteet, teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, osaa arvioida alan tutkimusta ja kehitystä ja osaa hakea, tuottaa sekä välittää hoitotieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan hoito- ja perhehoitotieteen alueella.

Sisältö: Teoria ja tutkimus perhehoitotieteessä, tieteellisen tiedon haku ja analysointi, terveyden edistäminen, terveydenhuollon ja terveydenedistämisen etiikka, tutkimusmenetelmät ja tutkielma

Lisätiedot

HUOM!!! Nämä aineopinnot  jatkuvat lukuvuodelta 2012-2013, jolloin on järjestetty aineopintojaksot: TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op, TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op, TERHOIA4 Tutkimus perhehoitotieteessä  4 op, TERA3 Terveyden edistämisen perusteet  2 op, TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille 3 op, TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka 5 op

Tämän sivun alaosassa on linkit opintojaksoihin, jotka toteutetaan lukuvuonna 2013-2014

Huomioi myös opintojakso TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet  3 op (sisältyy terveystieteiden yhteisiin opintoihin), joka vaaditaan pakollisena edeltävänä jaksona jaksolle TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät

Edeltävät opinnot

Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov).

ks. lisäksi opintojakson kohdalla mainitut edeltävät aineopintojaksot

Yhteyshenkilöt

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen (esim. ilmoittautuminen opintoihin, tentit, opintomaksut):  osastosihteeri Päivi Antinoja, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. 040-1901824

Tarkemmat tiedot opetuksesta