x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIPT Lukuvuodelta 12-13 jatkuvat opinnot: Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusop 25 op, Seinäjoki, verkko-op, kevät2013-kevät2014 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Verkko-opetus

Paikkakunta

SEINÄJOKI

Maksu

250 euroa

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on ollut marraskuussa 2012. Ryhmä on täysi, opintojaksoihin ei oteta uusia opiskelijoita

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma (ITI)
Tutkinto-ohjelman oppiaineet:
  • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
    • Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää informaatio- ja mediakentän ilmiöiden historiallisuuden ja osaa asettaa oppiaineen käsittelemät ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin
-tuntee tiedon tallennuksen ja haun prosessien sekä henkilökohtaisen tiedonhallinnan keskeisiä piirteitä
-pystyy käsitteellistämään tietoyhteiskuntakehitystä ja tulkitsemaan ajankohtaisia median muutoksia yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta
-omaa yleiskuvan digitaalisten mediamuotojen ja pelien ominaispiirteistä, muodoista ja lajityypeistä, sekä kykenee erittelemään digitaalisen vuorovaikutteisen median ja pelien rakenteita ja toiminnallisuuksia
-hallitsee perustaidot, joita tarvitaan opinnoissa etenemisessä

Sisältö

Informaatio- ja mediajärjestelmät osana yhteiskuntaa nyt ja menneisyydessä, tiedonhankinta ja haku, tietoyhteiskunta ja sen kehitys, digitaalisen median ja pelien erityispiirteet ja elämyksellisyys, yliopiston oppimisympäristö, tieteellisen tiedonhankinnan, kirjoittamisen ja keskustelun alkeet.

Kuvaus

Opinnot ovat alkaneet keväällä 2013. Alla on opintojaksot, jotka toteutetaan lukuvuonna 2013-2014.

Opintoihin ei oteta uusia opiskelijoita.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Seija Söderkultalahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-3435742

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Tarkemmat tiedot opetuksesta