x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ENGATVL Englannin kielen ja kirjallisuuden aineopinnot valinnaisina opintoina, lähiopetus Tampere, klk2013-slk2014 35 op

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

350 euroa

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Haku on päättynyt 28.3.2013. Opintoihin hakeneille on ilmoitettu opiskelijavalinnasta 17.4.2013 lähteneillä kirjeillä.

HUOM. Oikeaksi todistetut todistusjäljennökset vaadittavista edeltävistä opinnoista perustelukirjeineen on toimitettava ennen hakuajan päättymistä osoitteella Seija Söderkultalahti, TAY/Avoin ylipisto, PL 147, 60101 Seinäjoki.

Valintaperusteet: Perustelukirje ja perusopintojen kokonaisarvosana.
Valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Opetukseen valitaan 13 avoimen yliopiston opiskelijaa. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille on varattu 3 kiintiö; he ilmoittautuvat opetukseen ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Kuvaus

Linkki opinto-oppaaseen

Aineenopettajan pätevyyden vuoksi aineopinnot järjestetään Tampereen yliopiston avoimen yliopiston puolella 35 op:n laajuisina. Opinto-oppaassa mainittujen opintojaksojen lisäksi tarjotaan jakso ENGA3 Vaihtoehtoinen opintojakso.

Tarjottavat jaksot:
ENGA4 Englannin kielen rakenne III: Kielioppi ja konteksti,5 op
ENGA5 Kielitiede II, 5 op
ENGA6 Kielen vaihtelu nykyenglannissa, 5 op
ENGA7 Jälkikoloniaalinen kirjallisuus, 5 op
ENGA8 Romantiikan aika ja sen perintö, 5 op
ENGA9 Kirjallisuus ja muutos vuoden 1900 jälkeen, 5 op
ENGA3 Vaihtoehtoinen opintojakso, 5 op

Kesän 2013 uusitut opetusaikataulut on päivitetty. Opetus järjestetään viikoilla 23, 24 ja 25. Tentit järjestetään 25.6. ja 26.6.2013.

HUOM! Ensimmäinen opetuspäivä alkaa opintojen infolla ma 3.6.2013 klo 10.00 salissa Pinni B 4087 (tulkkausstudio).

Lisätiedot

Opetus toteutuu kesällä 2013 ja jatkuu kesällä 2014. Kesäkuussa 2013 opetusta on neljänä päivänä viikossa viikoilla 23,24 ja 25. Tentti järjestetään viikolla 26 kahtena päivänä.

Edeltävät opinnot

Edeltävinä opintoina vaaditaan englantilaisen filologian, englannin kielen tai vastaavan oppiaineen perusopinnot. Perusopintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050 462 7352.

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen sihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. 040 190 1820.

Tarkemmat tiedot opetuksesta

ENGA5 Kielitiede II (Ryhmä 1) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA5 Kielitiede II (Ryhmä 2) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA8 Romantiikan aika ja sen perintö (Ryhmä 1) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA8 Romantiikan aika ja sen perintö (ryhmä 2) 5 op (Opetuskieli: englanti)