x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.5 Ruumiillisuus, seksuaalisuus, sukupuoli, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsen. opinnot, Tre, Sjoki, paikkakunn.riippumattomiaklk13 5–15 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 150 euroa

Maksunkuvaus

Jokaisen jakson (5 op) opintomaksu on 50 euroa.

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun perumispäivään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 klo 17.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Hakulomake Tampereelle.

Hakulomake Seinäjoelle.


Katso hakuohjeet

HUOM! Merkitse hakulomakkeen lisätietoja -kohtaan, mille jaksolle / jaksoille haet opinto-oikeutta tästä teemakokonaisuudesta.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat tenttivät jaksoja normaaleja sähköisen tentin käytäntöjä noudattaen. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma (SOS)

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruumiillisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja globaalin rakentuneisuuden. Hän osaa tunnistaa erilaisia performatiivisia tapoja uusintaa ja esittää ruumiillistettuja sukupuolia ja seksuaalisuuksia sekä tarvittaessa kyseenalaistaa niitä.

Opiskelija hahmottaa ilmiöiden toiminnallisia ulottuvuuksia ja niihin liittyviä toimijuuksia sekä kykenee analysoimaan näitä käsitteellisesti. Hän tuntee ilmiökentän tutkimuksessa käytettyjä teoriaperinteitä ja osaa itse soveltaa niitä kriittisesti, ja osaa esittää mielekkäitä tutkimuskysymyksiä aiheesta.

Sisältö

Opiskelija tutustuu tutkimusten kautta ajankohtaisiin keskusteluihin ruumiillisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja yksilöllisestä merkityksestä. Teemaopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joista suoritetaan vähintään kaksi.

Kuvaus

HUOM! "Sisältö" -kohta tulee opetusuunnitelmajärjestelmästä automaattisesti ja ei pääosin koske avoimina yliopisto-opintoina jaksoja suorittavia.


Opinnot ovat perusopintotasoa vaativampia vaikka varsinaisia edeltävien opintojen vaatimuksia ei ole. Opinnot soveltuvatkin parhaiten henkilöille joilla on jo kokemusta ja valmiuksia aineopintotason yliopisto-opintoihin. Opinnot soveltuvat esim. työelämässä jo toimiville korkeakoulutetuille henkilöille jotka haluavat hankkia lisävalmiuksia työhönsä.

HUOM! Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa kokonaisuudesta yhden tai useamman jakson. Muista merkitä hakulomakeen lisätietoja -kohtaan, mille tämän teemakokonaisuuden jaksolle / jaksoille haet opinto-oikeutta. Avoimina yliopisto-opintoina tarjottavat jaksot ovat itsenäisiä opintoja jotka suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Osa jaksoista on mahdollista suorittaa sähköisen tentin sijaan esseesuorituksilla paikkakunnasta riippumattomasti. Opintojaksoista ei järjestetä opetusta. Katso tarkemmat jaksokohtaiset tiedot sivun alareunasta.

Mikäli samasta teemakokonaisuudesta suorittaa vähintään kolme (15 op) erillistä jaksoa niin opiskelija saa jaksokohtaisten opintosuoritusmerkintöjen lisäksi suoritusmerkinnän myös teemakokonaisuudesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentit löytyvät kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma.")

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot


Opinnot ovat perusopintotasoa vaativampia vaikka varsinaisia edeltävien opintojen vaatimuksia ei ole. Opinnot soveltuvatkin parhaiten henkilöille joilla on jo kokemusta ja valmiuksia aineopintotason yliopisto-opintoihin. Opinnot soveltuvat esim. työelämässä jo toimiville korkeakoulutetuille henkilöille jotka haluavat hankkia lisävalmiuksia työhönsä.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt, opinto-oikeus ja -rekisteriasiat: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824


Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Tarkemmat tiedot opetuksesta