x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP10 Sosiaalitieteiden teemat, Pori, klk2013 5–20 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

PORI

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Jokaisen jakson (5 op) opintomaksu on 50 euroa.

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkoi ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake). Haku on yhä käynnissä kirjatentteinä suoritettaviin jaksoihin.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Jaksoihin ilmoittaudutaan erikseen.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Porin tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori (SOP)

Osaamistavoitteet

Sosiaalitieteiden teemakokonaisuuksia opiskelemalla opiskelija voi perehtyä yhteen tai useampaan aihealueeseen monen tieteenalan näkökulmasta. Teemaopinnot syventävät yleistä sosiaalitieteellistä osaamista sekä tukevat sisällöllisesti kandidaatin tutkielman ja pro gradu –tutkielman laatimista.

Sisältö

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelija voi halutessaan sisällyttää sosiaalitieteiden teemojen
opintoja kandidaatin tutkinnon opintoihinsa sosiaalitieteiden valinnaisina opintoina (20 op) sekä maisteriopintoihin valinnaisten opintojen kohtaan SOPM7. Näiden ohella opiskelijat tekevät yksittäisiä teemakursseja osana kohtaa SOP6 Sosiaalitieteen alat II –opintokokonaisuutta.

Kuvaus

HUOM! Edelläolevat osaamistavoitteet ja sisältö tulevat yliopiston opetussuunnitelmatiedoista automaattisesti. Avoimina yliopisto-opintoina opiskelevia ne eivät pääosin koske. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.


Kevätlukukaudella 2013 on tässä vaiheessa tarjolla enää itsenäisesti kirjatentteinä suoritettavia jaksoja. Katso tarkemmin jaksokohtaisista tiedoista tämän sivun alareunasta.

Opinnot ovat perusopintotasoa vaativampia vaikka varsinaisia edeltävien opintojen vaatimuksia ei ole. Opinnot soveltuvatkin parhaiten henkilöille joilla on jo kokemusta ja valmiuksia aineopintotason yliopisto-opintoihin. Opinnot soveltuvat esim. työelämässä jo toimiville korkeakoulutetuille henkilöille jotka haluavat hankkia lisävalmiuksia työhönsä.

HUOM! Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa kokonaisuudesta yhden tai useamman jakson. Kaikki tarjottavat teemajaksot ovat erillisiä hakukohteita hakulomakkeella. Useimmat tarjottavat jaksot ovat itsenäisiä opintoja jotka suoritetaan kirjatenttinä. Osassa jaksoista on mahdollisuus hakea myös opetusryhmään. Katso tarkemmat jaksokohtaiset tiedot sivun alareunasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot


Opinnot ovat perusopintotasoa vaativampia vaikka varsinaisia edeltävien opintojen vaatimuksia ei ole. Opinnot soveltuvatkin parhaiten henkilöille joilla on jo kokemusta ja valmiuksia aineopintotason yliopisto-opintoihin. Opinnot soveltuvat esim. työelämässä jo toimiville korkeakoulutetuille henkilöille jotka haluavat hankkia lisävalmiuksia työhönsä.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Tarkemmat tiedot opetuksesta