x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.2 Perhe ja elämänkulku, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsenäiset opinnot,Tampere (myös paikkakunnasta riippumattomia jaksoja) klk13 5–20 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Jokaisen jakson (5 op) opintomaksu on 50 euroa.

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun perumispäivään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 klo 17.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

HUOM! Merkitse hakulomakkeen lisätietoja -kohtaan, mille jaksolle / jaksoille haet opinto-oikeutta tästä teemakokonaisuudesta. 14.2.2013 alkavassa haussa on tarjolla vain itsenäisesti kirjallisuudella suoritettavia opintojaksoja.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat tenttivät jaksoja normaaleja sähköisen tentin käytäntöjä noudattaen. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma (SOS)

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiaalitieteelliseen ja historialliseen perheinstituutiota, perhettä, sukulaisuutta, perhe-elämän ja elämänkulun eri vaiheisiin kiinnittyvään tutkimukseen. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti perhe- ja elämänkulkututkimuksen alaa ja hallitsee keskeiset käsitteet. Opiskelija oppii ymmärtämään yksilön, perheen ja yhteiskunnan välisiä suhteita, perheinstituution ja perhe-elämän ajallisia ja paikallisia muutoksia ja eroja, perheen sisäistä vuorovaikutusta ja perheen kytkeytymistä yksilön elämänkulun eri vaiheisiin. Hän osaa jäsentää perheen sisäisiä suhteita, perheen yhteiskunnallisia merkityksiä ja perheen suhdetta muihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin toimijoihin ja instituutioihin.

Sisältö

Perheen ja elämänkulku –opintokokonaisuuden opintojaksoja voi korvata aineopintotasoisilla ja syventävän tason kursseilla. Historian temaattisia kursseja voi sisällyttää kokonaisuuteen, jos tutkinto-ohjelmassa on tarjolla kokonaisuuden teemaan liittyviä kursseja. Opintokokonaisuuden suorittaakseen opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkintovaiheessa esim. kaksi opintojaksoa (5+5 op) ja/tai maisteriopinnoissa toiset kaksi opintojaksoa (5+5 op). Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti. Osa opintojaksoista voi olla samalla opiskelijan opintosuuntautumisen mukaisia opintoja.

Opintokokonaisuuden opintojaksot toteutetaan monitieteisenä luentoseminaarina TAI kirjallisena tenttinä TAI esseenä TAI lukupiirinä TAI luentoseminaarina TAI teemaseminaarina. Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Kuvaus

HUOM! "Sisältö" -kohta tulee opetusuunnitelmajärjestelmästä automaattisesti ja ei pääosin koske avoimina yliopisto-opintoina jaksoja suorittavia.


Opinnot ovat perusopintotasoa vaativampia vaikka varsinaisia edeltävien opintojen vaatimuksia ei ole. Opinnot soveltuvatkin parhaiten henkilöille joilla on jo kokemusta ja valmiuksia aineopintotason yliopisto-opintoihin. Opinnot soveltuvat esim. työelämässä jo toimiville korkeakoulutetuille henkilöille jotka haluavat hankkia lisävalmiuksia työhönsä.

HUOM! Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa kokonaisuudesta yhden tai useamman jakson. Muista merkitä hakulomakkeen lisätietoja -kohtaan, mille tämän teemakokonaisuuden jaksolle / jaksoille haet opinto-oikeutta. Avoimina yliopisto-opintoina tarjottavat jaksot ovat itsenäisiä opintoja jotka suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Osa jaksoista on mahdollista suorittaa sähköisen tentin sijaan esseesuorituksilla. Opintojaksoista ei järjestetä opetusta. Katso tarkemmat jaksokohtaiset tiedot sivun alareunasta.

Mikäli samasta teemakokonaisuudesta suorittaa vähintään kolme (15 op) erillistä jaksoa niin opiskelija saa jaksokohtaisten opintosuoritusmerkintöjen lisäksi suoritusmerkinnän myös teemakokonaisuudesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentit löytyvät kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma.")

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot


Opinnot ovat perusopintotasoa vaativampia vaikka varsinaisia edeltävien opintojen vaatimuksia ei ole. Opinnot soveltuvatkin parhaiten henkilöille joilla on jo kokemusta ja valmiuksia aineopintotason yliopisto-opintoihin. Opinnot soveltuvat esim. työelämässä jo toimiville korkeakoulutetuille henkilöille jotka haluavat hankkia lisävalmiuksia työhönsä.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt, opinto-oikeus ja -rekisteriasiat: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Tarkemmat tiedot opetuksesta