x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSPT Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Seinäjoki, klk2013-klk2014 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Paikkakunta

SEINÄJOKI

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun perumispäivään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma (SOS)

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on sosiaalitieteiden ja yhteiskunnan tarkastelun perustiedot ja -taidot.
Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden keskeisiä käsitteitä, teorioita ja lähestymistapoja, ymmärtää eri suuntausten samankaltaisuuksia ja eroja. Hän tuntee lähemmin kahden eri sosiaalitieteen lähtökohtia.
Opiskelija hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja hänellä on tutkimukseen tukeutuva yleiskäsitys suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen kehityksestä.
Opiskelija hallitsee sosiaalitieteiden yliopisto-opiskelun perusteet, erityisesti aktiivisen seminaarityöskentelyn käytännöt ja osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa referoida ja arvioida tutkimuskirjallisuutta sekä perehtyä itsenäisesti valitsemaansa yhteiskunnalliseen aiheeseen. Hän osaa koota tutkimustietoa ja kirjoittaa pienimuotoisen tieteellisen tekstin.
Opiskelijalla on valmiudet aineopintojen opiskelun aloittamiselle.

Kuvaus

Kohdasta SOS4 valitaan kolme valinnaista jaksoa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot on mahdollista suorittaa myös etäopintoina mutta pe 1.2.2013 klo 17.00 - 20.00 (luokka 102A, Keskuskatu 32 D-rappu) pidettävään Seinäjoen aloitustapaamiseen olisi suositeltavaa tulla. Tuolloin aloitetaan keväällä 2013 opetettavat monimuotokurssit SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op ja SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op). Kohdan SOS4 valinnaisia jaksoja tulee monimuotoisina tarjolle syksyllä 2013 (alustavasti suunnitteilla jaksot SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, SOS4.2 Sosiaalipsykologia ja SOS4.3 Sosiologia). Keväällä 2013 voi jo osallistua halutessaan SOS4 -jaksojen päiväopetusryhmiin lähiopetuksena Tampereella. SOS4 -jaksoista tulee tarjolle myös kirjatentti / esseesuoritusmahdollisuuksia.

Perusopintokokonaisuuden opetussuunnitelmat. (YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op -jakso ei kuulu avoimiin yliopisto-opintoihin, avoimen opiskelijat valitsevat kohdasta SOS4 kolme valinnaista jaksoa.)

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Tarkemmat tiedot opetuksesta