x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISPT Historian perusopinnot 25 op, monimuoto-opetus, paikkakunnasta riippumaton, klk2013-klk2014 25 op 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Paikkakunta

Paikkakunnasta riippumaton (etäopinnot)

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun perumispäivään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

HUOM! Perusopintoihin voi hakea 15.3.2013 saakka vaikka verkko-opintoina opiskeltava johdantokurssi on jo alkanut. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti.

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Historian tutkinto-ohjelma (HIS)

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa historiatieteellisen näkökulman erityispiirteet, ymmärtää erilaisia historiantutkimuksen lähtökohtia ja tuntee Suomen sekä maailman historian keskeisiä ilmiöitä ja kysymyksiä. Opiskelija osaa lukea tieteellistä tekstiä kriittisesti ja kirjoittaa pienimuotoisia tieteellisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvaamaan, miten historiallinen tieto muodostuu.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta, jotka voidaan suorittaa joko luentokursseina, kirjallisuustentteinä tai muulla tavoin sopimuksen mukaan.

Kuvaus

Opintokokonaisuuden ensimmäinen jakso (HISP1 Johdatus historiantutkimukseen 5 op) suoritetaan verkkokurssina. Muut jaksot on mahdollista suorittaa itsenäisinä opintoina kirjatenttien tai esseetehtävien avulla. Opinto-oikeusajan puitteissa on myös mahdollista osallistua jaksoista järjestettävään opetukseen Tampereella josta tiedotetaan erikseen opintojen aikana opintoryhmän Moodle-alueen kautta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. tenttimiseen liittyvä neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Historian perusopintojen vastuuopettaja, opintojen sisällöllinen ohjaus: Aino Katermaa-Ottela, yliopistonlehtori, aino.katermaa(at)uta.fi, 050-3186113

Tarkemmat tiedot opetuksesta