x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PHILET Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 60 op, itsenäiset opinnot, Sjoki, klk2013-slk2016 60 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

SEINÄJOKI

Maksu

600 euroa

Maksunkuvaus

Maksu laskutetaan kolmessa erässä: ensimmäinen erä 250 euroa opintojen alettua, toinen erä 250 euroa noin kolmen kuukauden kuluttua ja loppuerä 100 euroa noin kuuden kuukauden kuluttua opintojen aloittamisesta.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään opintoihin hyväksymiskirjeessä ilmoitettuna perumispäivänä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen , mutta kuitenkin ennen opintojen aloittamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen aloittamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään opintomaksun ensimmäinen erä.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opintoihin on jatkuva haku eli voit hakea opintoihin koko lukuvuoden ajan ja aloittaa opinnot haluamanasi aikana. Kesällä (noin ajalla juhannuksesta elokuun alkuun) lomakkeita ei käsitellä lomien vuoksi.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

(PHIL)

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa opettaa elämänkatsomustietoa ja suunnitella sisällön osalta opetussuunnitelman mukainen elämänkatsomustiedon opetus peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Sisältö

Elämänkatsomustieto on peruskoulun ja lukion oppiaine. Se on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen. Kouluun kiinnittymisen vuoksi elämänkatsomustiedon kokonaisuuden suorittamista suositellaan erityisesti filosofian opettajan pätevyyden hankkiville.

Elämänkatsomustiedossa on mahdollista suorittaa 60 opintopisteen laajuiset toisen opetettavan aineen opinnot. Elämänkatsomustiedon kokonaisuuden suorittajat saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän elämänkatsomustiedon opin­tokokonaisuuden sisältöjen hallinnasta ja pätevyydestä elämänkatsomustiedon aineenopettajaksi opetettavan aineen osalta.

Kuvaus

Opinnot suoritetaan itsenäisinä opintoina omaan tahtiin opinto-oikeuden (noin neljä vuotta) kuluessa. Opintojaksot suoritetaan pääosin sähköisinä tentteinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Tentit voi suorittaa joustavasti haluaminaan aikoina opinto-oikeuden aikana. Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä. Osassa opintojaksoista on vaihtoehtoisena suoritustapana opetukseen (luennot tms.) osallistuminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tarkemmat jaksokohtaiset tiedot syksyllä 2012 alkaneiden opintojen kohdalta.

Lisätietoa ET-opinnoista:

http://www.uta.fi/yky/fil/et.html

Esi- ja perusopetuksen lainsäädäntö, OPH (mm. kelpoisuus)

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/lainsaadanto/perusopetus

Edeltävät opinnot

Opinnot ovat osin aineopintotasoisia mutta edeltäviä opintoja ei vaadita.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Tarkemmat tiedot opetuksesta