x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILPT Filosofian perusopinnot 25 op, itsenäiset opinnot, Seinäjoki, klk2013-klk2014 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

SEINÄJOKI

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tästä. Opinnot ovat tarjolla myös tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa (samaa opetusta) joten tutkinto-opiskelijoiden tulee hakeutua opintoihin tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Filosofian tutkinto-ohjelma (FIL)
Tutkinto-ohjelman oppiaineet:
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
    • Filosofia

Osaamistavoitteet

Filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian osa-alueet ja niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän tuntee logiikan perusteet ja on kehittynyt kriittisen ajattelun taidossa. Hän hahmottaa ja osaa kuvata ontologian, tieto-opin ja tieteenfilosofian keskeiset lähestymistavat ja käsitteet. Hän tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian tärkeimmät suuntaukset ja niiden edustajat.

Sisältö

Filosofian perusopinnot esittelevät filosofian osa-alueita länsimaisen filosofian historian kautta. Perusopinnoissa tutustutaan logiikan perusteisiin ja harjoitellaan argumenttien tunnistamista kirjoituksista. Lisäksi tutustutaan ontologian, tieto-opin, tieteenfilosofian, etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin, suuntauksiin ja niiden edustajiin.

Kuvaus

Itsenäisiä opintoja. Opinnot suoritetaan sähköisinä kirjatentteinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Osassa jaksoista myös vaihtoehtoisesti mahdollisuus osallistua Tampereella järjestettävään opetukseen.

Opintoihin sisältyvät opintojaksot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Sähköisen tenttimisen ohjeita.

Kaikki jaksot suoritettavissa Seinäjoella itsenäisesti (pääosin sähköisinä tentteinä) mutta halutessaan voi osallistua myös Tampereella tarjolla oleville kursseille.

Kaikki seuraavalla sivulla olevat perusopintojen kurssit ovat avoinna myös avoimen opiskelijoille:

https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=121&lvv=2012&ops=130

Yhteyshenkilöt

Isopoussu Ismo
ismo.isopoussu@uta.fi
050-4627368

Tarkemmat tiedot opetuksesta