x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden perusopintoja Tampere kevät 2013 5–20 op

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa perusopinnoista on kevätlukukaudella 2013 tarjolla 4 opintojaksoa.

Perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta hallintotieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, hallintotieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä sekä ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niiden ratkaisumalleista hallinnon, kehittämisen ja johtamisen näkökulmista.

Tampereen yliopistossa hallintotieteiden kandidaattiohjelmassa tutkinto-opiskelijan tulee suorittaa kaikki hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksot, joista viisi muodostavat hallintotieteiden perusopinnot ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa kandidaattitutkinnon aineopinnot.

Lisätiedot

Jos olet suorittanut aikaisemmin avoimessa yliopistossa hallintotieteen perusopinnot 25 op ja tavoitteenasi on suorittaa myöhemmin hallintotieteiden kandidaatin/ maisterin tutkinto Tampereen yliopistossa ja haluat edistää opintojasi avoimessa yliopistossa, Sinun kannattaa suorittaa myös uusien opetussuunnitelmien mukaisia perusopintoja (pois lukien HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen, joka korvaantuu aikaisemmin suoritetulla opintojaksolla HAP110 (5 op)).

Edeltävät opinnot

Näissä opinnoissa ei ole vaatimuksena edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta