x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintojaksoja Tampere kevät 2013 5–20 op

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Kuvaus

Oikeustieteiden yhteiset opinnot (20 op) - opintokokonaisuuden opintojen jälkeen opiskelijalla on laaja yksityisen ja julkisen rajan ylittävä yleiskuva oikeudesta. Opiskelija tuntee oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaan vaikuttavana tekijänä, oikeudellisen sääntelyn perusrakenteen sekä yksilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnan kannata kaikkein keskeisimpien säännösten ydinsisällön.
Opiskelijalla on valmiudet jatkaa sekä hallintotieteiden (julkisoikeus) että kauppatieteiden (yritysjuridiikka ja vero-oikeus) tutkinto-ohjelmien mukaisia oikeudellisia opintoja.

Edeltävät opinnot

Huom! KATYVP11 -kurssi on pakollinen edeltävä kurssi seuraaville Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoille: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet; KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet; KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet. Näiden kurssien tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin KATYVP11 -kurssin tenttitulos on suoritettu hyväksyttävästi.

Ilmoittautuessasi kursseille HALJUA14; KATYVA12; KATYVA13 tulee KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen  olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. Huom! KATYVP11 ilmoittautuminen on päättynyt ti 18.12.2012.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta