x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIKTL Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopintoja, kirjastotoimen opintokokonaisuuden aineopinnot, Seinäjoki, lähiopetus, klk2013-slk2015 35 op

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

SEINÄJOKI

Maksu

350 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan kevätlukukaudella 2013 kahdessa erässä: 250 euroa huhtikuun alussa ja toukokuun alussa 100 euroa.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua (eli 4.3.13). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (eli 18.3.13.), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin päättyy 25.1.2013. Tiedot opiskelijavalinnasta. Hakulomakkeen voi tulostaa tästä 

HUOM! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea näihin opintoihin

Kuvaus

Tässä on kevätlukukauden 2013 opetusohjelma, lukuvuoden 2013-2014 opetusohjelman löydät täältä

Opintokokonaisuus tuottaa valmiuksia toimia kirjastonhoitajan tehtävissä erityyppisissä kirjastoissa.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-omaa teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kirjastoammatillisissa tehtävissä
-kykenee osallistumaan kirjastojen kehittämisestä käytävään keskusteluun
-pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana

Avoimessa yliopistossa toteutettava opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

ITIA52 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö 5 op, (jakso sisältää lähiopetusta ja verkko-opetusta)
ITIA15 Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti 5 op, (kirjatentti/essee)
ITIA51 Kirjastot ja yhteiskunta I -essee 5 op (essee)
ITIA32 Informaatiolukutaidon kirjatentti 5 op (kirjatentti/essee)

ITIA33 Uuden median lukutaidot -kirjatentti (kirjatentti)

ITIA01 Verkkomedian suunnittelu, 5 op, (jakso sisältää lähiopetusta ja verkko-opetusta)
ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet, 5 op, (jakso sisältää lähiopetusta ja verkko-opetusta)

Linkit opintojaksoihin, jotka voi suorittaa kevätlukukaudella 2013 ovat tämän sivun alaosassa. Lukuvuoden 2013-2014 opetusohjelma

Kirjallisuusjaksoja voi suorittaa koko opinto-oikeuden ajan eli syyslukukauden 2015 loppuun saakka.

HUOM! Opinnot sisältävät lähiopetusta (lähinnä viikonloppuisin), joka järjestetään Seinäjoella.

Opiskelijalle myönnettävä opinto-oikeus kattaa tämän opetusohjelman mukaiset opinnot (Seinäjoki, kevät 2013-syksy2015)

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla pitää olla suoritettuna 25.1.2013 mennessä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot (25 op/15 ov) tai informaatiotutkimuksen
perusopinnot (25 op/15 ov) kokonaan vähintään arvosanalla hyvät tiedot (3/5)

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Seija Söderkultalahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-3435742

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Tarkemmat tiedot opetuksesta