x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön aineopintoja, Pori, klk 2013 5–10 op

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

PORI

Maksu

50 – 100 euroa

Maksunkuvaus

STPA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen (5 op), maksu 50 euroa
STPA2 Elämänkulku ja sosiaalityö (5 op), maksu 50 euroa

Jos et voi aloittaa opintojakson opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua (Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen -jakson perumispäivä 7.1.13 ja Elämänkulku ja sosiaalityö -jakson 1.1.13).  Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen -jakso 21.1.13 ja Elämänkulku ja sosiaalityö -jakso 15.1.13), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa/opintojakso. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojakson alettua.

Lisätietoja opintojen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Katso ensin kohta "Edeltävät opinnot"

Opintoihin ilmoittautuminen:

1. Opintoihin ilmoittautuminen alkaa 14.11.2012 klo 17:00 verkkolomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake. Opintojaksot ilmestyvät Tampereen lomakkeen koulutustietoihin (PORI: Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen, PORI: Elämänkulku ja sosiaalityö) vasta kun hakuaika alkaa. Jaksoihin ilmoittaudutaan siis erikseen. 

Opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 10 opiskelijaa/opintojakso. Opintoihin voi ilmoittautua 23.11.2012 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa.

2. Ryhmään päässeen hakijan pitää toimittaa avoimeen yliopistoon viimeistään 30.11.2012 jäljennös vaadittavien edeltävien opintojen todistuksesta osoitteeseen Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Mari Kivimäki, 33014 Tampereen yliopisto. Todistuksen jäljennös pitää olla oikeaksi todistettu. Vaihtoehtoisesti alkuperäisen todistuksen voi käydä esittämässä avoimessa yliopistossa.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kun todistukset edeltävistä opinnoista on tarkistettu avoimessa yliopistossa. Opiskelijoille lähetetään vahvistus opinto-oikeudesta joulukuun aikana.

Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot 25 op kokonaan tai lähes kokonaan (vähintään 20 op) tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK) tai sosiaalialan opistoasteen tutkinto (sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja).

Vaadittavat edeltävät opinnot pitää olla suoritettuna 23.11.2012 mennessä.

HUOM! Sosionomi (amk) tutkinnon suorittanut saa STPA2 Elämänkulku ja sosiaalityö -jaksosta korvaavuuden, joten hänen ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle, ellei halua osallistua opintojaksolle korvaavuudesta huolimatta. (Korvaava suoritus viedään opintosuoritusrekisteriin myöhemmin siinä vaiheessa, jos opiskelija opiskelee tutkinto-opiskelijana tutkinto-ohjelmassa tai avoimessa yliopistossa koko sosiaalityön aineopintokokonaisuudessa)

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Mari Kivimäki, sähköposti muotoa:etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901813    

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420  

Tarkemmat tiedot opetuksesta