x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRPT Kirjallisuustieteen perusopinnot, monimuoto-opetus, Seinäjoki, slk2012-klk2014 (OPINTOKOKONAISUUS PERUTTU) 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Paikkakunta

SEINÄJOKI

Maksu

250 euroa

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma (KIR)

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan kirjallisuutta osana taiteen ja kulttuurin kenttää sekä tuntee kirjallisten esitysmuotojen historian päälinjat ja tekstianalyysin keskeiset käsitteet. Opiskelijalla on käsitys kirjallisuudentutkimuksen nykytilanteesta, lähtökohdat omaehtoiseen kirjallisuuden tuntemuksen syventämiseen ja tekstien tulkintaan sekä valmiudet oman opintosuunnitelman rakentamiseen aineopinnoissa.

Sisältö

Perusopinnot johdattavat kirjallisuuden opiskeluun ja tieteenalan peruskäsitteisiin. Opiskelija saa yleiskuvan tieteenalasta perehtymällä kirjallisuuden poetiikkaan, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan suhteeseen sekä kirjallisuushistoriaan. Lisäksi opintojaksot harjaannuttavat kaunokirjallisten ja muiden tekstien lukemiseen ja analysointiin sekä kirjallisuustieteelliseen keskusteluun ja kirjoittamiseen.

Perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, jotka suoritetaan ensisijaisesti luento- ja harjoituskursseina. Kursseja tai niiden osia voi korvata myös kirjallisuudella tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Opintojakso P1 tulee suorittaa ennen muita jaksoja. Muita opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa yhtä aikaa opintojakson P1 kanssa. Jakson P5 luennot ovat pakolliset kaikille. Tenttikirjallisuuden suosituslistat ovat saatavissa tutkinto-ohjelman www-sivuilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintopisteiden mukaan painotettu keskiarvo.

Lisätiedot


Edellytysten ja suositusten lisätiedot


Tarkemmat tiedot opetuksesta