x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA40 Vero-oikeuden erikoistumisopinnot -osia 20 op lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014 20 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

200 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään opetuksen alkuun 10.9.2012 mennessä.  Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijat:
Haku opintoihin on päättynyt.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (5 paikkaa). Muista toimittaa avoimeen yliopistoon myös opintosuoritusote/kokonaismerkintä vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa. Etusija yritysjuridiikan ja vero-oikeuden perusopinnot (33 op) -opintokokonaisuuden suorittaneilla.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma (KAT)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee eri verolajeja koskevan keskeisen sääntelyn ja saa laaja-alaisen kokonaiskuvan vero-oikeudesta. Opiskelija tuntee laskentatoimen ja yritysten verotuksen välisen kytkennän ja osaa käyttää hyväkseen tilinpäätösinformaatiota verotuksessa. Opiskelijalla on riittävä verotuksen aineellisoikeudellinen asiantuntemus kandidaatintutkielman laatimiseen tutkimuskohteekseen valitsemaltaan vero-oikeuden alalta.

Kuvaus

Opetus toteutetaan yliopiston perusopetuksen ryhmissä (päiväopetusta).

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö: 5 opiskelijaa. Etusija opintokokonaisuuteen (20 op) ilmoittautuneilla opiskelijoilla.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa tutkinnon osia, sen sijaan avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa kandidaatintutkielmaa.

Katso opintokokonaisuuteen (20 op) sisältyvät opintojaksot alempaa kohdasta Sisältyvät toteutukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opinnot ovat kauppatieteiden aineopintojen yritysjuridiikkaan ja vero-oikeuteen suuntaavien opintojen osamoduuli.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä, huomioi myös vaadittavat edeltävät opinnot!

Edeltävät opinnot

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden perusopinnot 33 op
tai
vero-oikeuden seuraavat erilliset opintojaksot: JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op; VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5 op; VOIKP2 Henkilöverotus 5 op ja VOIKP3 Yritysverotus 5 op.

Muista toimittaa avoimen yliopistoon myös opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta