x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA10 Kunta- ja aluejohtamiseen suuntaavat opinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

250 – 0 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 28.8.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ti 4.9.2012), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (5 paikkaa). Etusija opintokokonaisuuteen (25 op) ilmoittautuneilla opiskelijoilla.

Opintoihin voi hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden alkamista, mikäli ryhmässä on tilaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma (HAL)

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittanut osallistunut opiskelija ymmärtää kuntien ja alueyhteisöjen toimintaa, johtamisessa ja kehittämisessä vaikuttavia instituutioita ja prosesseja, sekä näihin vaikuttavia muutosvoimia. Opiskelijalla on jäsentynyt kuva kunta- ja alueyhteisöjen päätöksenteosta ja erilaisten valintojen poliittisesta luonteesta sekä niihin liittyvien ristiriitojen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista piirteistä. Opiskelija tuntee johtamisen ja kehittämisen vaihtoehtoisia malleja ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa. Hän ymmärtää oman asiantuntijuutensa rakentumisen kumuloituvana ja erilaisin perustein muodostuvaa osaamista limittävänä prosessina ja osaa arvioida oman asiantuntijuutensa rakentumista. Hän rakentaa asiantuntijuuttaan toisiinsa temaattisesti limittyvillä opintojaksoilla ja muodostaa jäsentyneen kokonaiskuvan opintosuunnan ydinkysymyksiin.

Sisältö

Moduuli tarjoaa moniulotteisen näkemyksen johtamisen ja kehittämisen avainkysymyksistä kunta- ja alueyhteisöissä. Moduulin suorittaminen antaa valmiudet muodostaa opintosuunnan avainkysymyksiä jäsentäviä tutkimusasetelmia ja jatkaa kandidaatintutkintoon ja edelleen kunta- ja aluejohtamisen maisteriopintoihin.

Moduulissa korostuvat kuntien ja alueyhteisöjen johtamisessa noudatettavat hallintaprosessit sekä niiden piirissä toteutettava kehittämistyö näille ominaisine toimintoineen. Moduulin avausjaksolla käsitellään kunta- ja aluejohtamisen erilaisia olosuhdetekijöitä ja muutosvoimia sekä johtamisen prosesseja ja instituutioita. Tämän jälkeen perehdytään strategiseen johtamiseen ja palvelujen johtamiseen sekä alueellisen kehittämisen ja kaupunkikehittämisen malleihin painottaen vuorovaikutuksellista johtamista osana monitoimijaverkostoa ja monitasoista hallintaa.

Kuvaus

Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö: 5 opiskelijaa.

Avoimessa yliopistossa opintokokonaisuuteen sisältyy myös perusopintojakso HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen.

Katso opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot alempaa kohdasta Sisältyvät toteutukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta