x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTOOK Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2013

Tyyppi

Muu opintokokonaisuus

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ti 4.9.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ti 11.9.2012), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (50 paikkaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat: opintoihin ei oteta uusia opiskelijoita. Opinnot on tarkoitettu jo aloitetun opintokokonaisuuden loppuunsaattamiseksi. Jos haluat jatkaa aikaisemmin keskenjääneitä Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuuden opintojasi, ota yhteyttä lehtori Veikko Somersalmeen.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

(LTOO)

Kuvaus

Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus on alunperin johtamiskorkeakoulun tarjoama opintokokonaisuus muille kuin kauppatieteiden tutkinto-opiskelijoille. Opintojen tavoitteena on antaa perusteet kokonaisvaltaiselle yrityksen toiminnan ja yritysmaailman pelisääntöjen ymmärtämiselle. Opintokokonaisuus on tarkoitettu helpottamaan opiskelijan työelämän arkeen sijoittumista, kenties myös oman liikeidean kehittämistä.

Orientaatio (1 h) ti 11.9.2012 klo 15.30-16.30
avoimen yliopiston opiskelijoille järjestetään ensimmäisen opintojakson (LTOOK002 Yrityksen hallinto) opetuksen alussa. Orientaatiossa käydään läpi opintojen suorittamiseen liittyvät asiat sekä annetaan ohjeet alkutentin suorittamiseen. Läsnäoloa orientaatiossa edellytetään.

Orientaation jälkeen alkavat opintojakson Yrityksen hallinto -luennot.

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö: 30 opiskelijaa.
Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat: katso alempaa kohta IlmoittautuminenTampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opetus toteutetaan vain lukuvuonna 2012-2013. Opetus päättyy kevätlukukauden 2013 lopussa, eikä opintoja voi tämän jälkeen enää suorittaa.

Nämä opinnot voidaan hyväksyä valinnaisiksi opinnoiksi, mikäli opiskelija myöhemmin suorittaa tutkintoa Tampereen yliopistossa (opinnot hyväksytään valinnaisiksi opinnoiksi myös, jos opiskelija myöhemmin suorittaa tutkintoa kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita opintojaksoja.

Saadakseen opintokokonaisuudesta kokonaismerkinnän, opiskelijan on suoritettava kaikki opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot (25 op).
Orientoitumisjakso on kaikille pakollinen ja LTOOK007-jaksolle tultaessa edellytetään kaikkien aiempien opintojaksojen suorittamista.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta