x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEPT Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (25 op), Tampere, lähiopetus, slk2012-klk2013 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Kurssien opintomaksu määräytyy 10 euroa/opintopiste.

Yleistä tietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Syyslukukaudella 2102 järjestettäville kursseille ilmoittautumisaika on päättynyt.

Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto -kurssille ilmoittautuminen alkaa 14.11.2012, ks. tarkemmin kurssin kohdalta.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (TIE)

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita ja niiden suhteita naapuritieteisiin
- osaa laatia yksinkertaisia tietokoneohjelmia
- osaa suunnitella, toteuttaa ja hyödyntää yksinkertaisia tietokantoja
- tuntee käytettävyyden peruskäsitteet ja osaa tehdä heuristisia käytettävyysarvioita
- tuntee perusasiat tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelusta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Seija Söderkultalahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-3435742

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Tarkemmat tiedot opetuksesta