x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ti 4.9.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ti 11.9.2012), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.


Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 paikkaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma (POL)

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija omaa yleisen tiedollisen perustan politiikan tutkimuksen tieteenalan tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, niiden välisistä toimintamekanismeista ja muutoksista, sekä niihin pureutuvista valtio-opillisista ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen teorioista, käsitteistä ja ajattelutavoista. Opiskelija tuntee myös tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset ja hallitsee tieteellisen kirjoittamisen muotoseikat.

Kuvaus

Opetus yliopiston perusopetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö: 25 paikkaa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opinnot ovat politikan kandidaattiohjelman yhteiset perusopinnot, jonka jälkeen opiskelija voi hakeutua kansainvälisen politiikan suuntaaviin opintoihin tai valtio-opin suuntaaviin opintoihin, mikäli ko. opinnot ovat avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnassa.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta