x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PHILAT Filosofian aineopintoja 35 op, lähiopetus, Tampere, klk2013-slk2015 35 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

350 euroa

Ilmoittautuminen

Katso ensin kohta "Edeltävät opinnot"

Opintoihin ilmoittautuminen:

HUOM! Opintoryhmää voidaan täydentää kevään 2013 aikana eli hakea voi toukokuun 2013 loppuun saakka.

Katso hakuohjeet ja -lomake.

Hakijan pitää toimittaa avoimeen yliopistoon jäljennös vaadittavien edeltävien opintojen todistuksesta osoitteeseen Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Mari Kivimäki, 33014 Tampereen yliopisto. Tampereen yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöksiä koska tiedot löytyvät opiskelijarekisteristämme. Mainitse hakulomakkeen lisätietojakohdassa missä olet edeltävät opintosi suorittanut.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kun todistukset edeltävistä opinnoista on tarkistettu avoimessa yliopistossa. Opiskelijoille lähetetään tämän jälkeen vahvistus opinto-oikeudesta.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

(PHIL)

Osaamistavoitteet

Filosofian aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että filosofian historian tunteminen on olennainen osa filosofian harjoittamista. Hän hahmottaa ja osaa kuvata filosofian historian eri kausia ja niille ominaisia lähestymistapoja. Hän tuntee nykyfilosofian keskeisimmät suuntaukset ja perusopintoja laajemmin logiikan, tieteenfilosofian ja joidenkin muiden filosofian osa-alueiden piirissä käytäviä keskusteluja. Hän osaa kirjoittaa käsittelytavaltaan selkeän ja johdonmukaisen filosofisen esityksen ja osallistua filosofiseen keskusteluun.

Sisältö

Filosofian aineopinnot tarjoavat yleiskatsauksen filosofian historiaan ja näin laajentavat opiskelijan ymmärrystä filosofian eri osa-alueiden keskeisistä ongelmista ja käsitteistä. Aineopinnoissa perehdytään logiikan ja tieteenfilosofian nykysuuntauksiin. Lisäksi opiskelija perehtyy kahteen muuhun filosofian osa-alueeseen perusopintoja syvällisemmin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti proseminaariin ja laatii kirjallisen seminaariesitelmän.

Kuvaus

Jaksojen kirjallisuus ja kuvaukset opetussuunnitelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Filosofian aineopintoihin kuuluvia valinnaisia aineopintoja on mahdollista suorittaa vaadittavan kymmenen opintopisteen sijaan maksimissaan 40 opintopistettä. Näin ollen suurin mahdollinen kokonaisopintopistemäärä filosofian aineopinnoista on 65 opintopistettä.

Oletuksena opintokokonaisuuden opinto-oikeus annetaan 35 opintopisteen laajuisiin opintoihin jonka mukaan myös opintomaksu 350 euroa määräytyy. Mikäli haluat suorittaa enemmän kuin 35 op, niin kirjoita se hakulomakkeen lisätietoja -kohtaan tai ota yhteyttä opintojen aikana (mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813) niin lisäämme opinto-oikeuttasi. Opintomaksu määräytyy opinto-oikeutesi kokonaisopintopistemäärän mukaan 10 euroa / opintopiste.

Edeltävät opinnot

Filosofian perusopinnot. Hakukelpoisia ovat myös henkilöt joilla on n. 75 % perusopinnoista suoritettuna ja joilla on esittää suunnitelma siitä kuinka he ensi tilassa pyrkivät saamaan perusopinnot suoritettua.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Aineopintokokonaisuuden koordinointi filosofian koulutus-ohjelmassa: Tommi Vehkavaara http://www.uta.fi/yky/fil/yhteystiedot/Tommi_Vehkavaara.html

Tarkemmat tiedot opetuksesta