x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Julkisoikeuden yhteiset opinnot -osia 10 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-slk2013

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

100 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 15.11.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ke 21.11.2012), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen opintojaksolle HALJUA22 Valtiosääntöoikeus (5 op): ota yhteys avoimeen yliopistoon (kts. yhteystiedot alempaa kohdasta Lisätiedot). Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden. Vaadittavat edeltävät opinnot: KATYVP11/JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen sekä HALJUA14/JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet. Hakuaika päättynyt ti 29.1.2013.

Muista toimittaa avoimeen yliopistoon myös opintosuoritusote/kokonaismerkintä edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa. Etusija julkisoikeuden perusopinnot (27 op) -opintokokonaisuuden suorittaneilla.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma (HAL)

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy julkisoikeuden erityisalueiden keskeiseen sisältöön. Opintokokokonaisuuden suoritettuaan hänellä on valmiudet jatkaa julkisoikeuden opintosuunnan erikoistumisopintoja ja hän vahvistaa julkisoikeudellista asiantuntijuuttaan.

Kuvaus

Opintoihin (10 op) sisältyvät opintojaksot:
HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op

Opetus on yhteisopetusta yliopiston perusopetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö: 20 paikkaa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opinnot ovat osa hallintotieteiden kandidaattiohjelman aineopinnoista (julkisoikeuteen suuntaavien opintojen osia).

Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, huomaa myös vaadittavat edeltävät opinnot.

Edeltävät opinnot

Julkisoikeuden perusopinnot 27 op
tai

järjestettävien opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot: JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op SEKÄ JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet 3 op.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta