x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden teemaopintoja, 5 - 25 op, lähiopetus, Pori, slk2012-klk2013 5–25 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

PORI

Maksu

50 – 250 euroa

Maksunkuvaus

Jokaisen jakson (5 op) opintomaksu on 50 euroa.

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. HUOM! Tarjoamme jokaisen teemaopintojakson omana hakukohteena hakulomakkeella. Voit siis valita yhden tai useamman jakson.


Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintoihin voi hakea niin kauan kuin hakukohde on hakulomakkeella näkyvillä. Kirjatentteinä suoritettaviin jaksoihin voi hakea koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis yllämainitun linkin hakulomakkeella) Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori (SOP)

Osaamistavoitteet

Sosiaalitieteiden teemakokonaisuuksia opiskelemalla opiskelija voi perehtyä yhteen tai useampaan aihealueeseen monen tieteenalan näkökulmasta. Teemaopinnot syventävät yleistä sosiaalitieteellistä osaamista sekä tukevat sisällöllisesti kandidaatin tutkielman ja pro gradu –tutkielman laatimista.

Sisältö

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelija voi halutessaan sisällyttää sosiaalitieteiden teemojen
opintoja kandidaatin tutkinnon opintoihinsa sosiaalitieteiden valinnaisina opintoina (20 op) sekä maisteriopintoihin valinnaisten opintojen kohtaan SOPM7. Näiden ohella opiskelijat tekevät yksittäisiä teemakursseja osana kohtaa SOP6 Sosiaalitieteen alat II –opintokokonaisuutta.

Kuvaus

Edelläolevat osaamistavoitteet ja sisältö tulevat yliopiston opetussuunnitelmatiedoista automaattisesti. Avoimina yliopisto-opintoina opiskelevia ne eivät pääosin koske. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.

Tarjoamme teemaopintoja erillisinä jaksoina joihin voi ilmoittautua jokaiseen erikseen.

Opinnot toteutetaan yhdistettynä Porin tutkinto-opetukseen. Opinnot ovat pääosin päiväopetusta mutta useat tarjotuista jaksoista suoritetaan kirjatenttinä. Avoimeen yliopisto-opetukseen on ryhmiin varattu kymmenen opiskelijapaikkaa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edeltävät opinnot

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.

Yhteyshenkilöt

Isopoussu Ismo
ismo.isopoussu@uta.fi
050-4627368

Tarkemmat tiedot opetuksesta