x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPA Sosiaalitieteiden aineopinnot 50 op, lähiopetus, Pori, slk2012-klk2015 50 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

PORI

Maksu

500 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä: 250 euroa opintojen alettua ja loppuerä myöhemmin syyslukukauden 2012 aikana.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään opintoihinhyväksymiskirjeessä ilmoitettuun päivään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään opintomaksun ensimmäinen erä.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Varsinainen haku opintoihin on päättynyt ja opinnot ovat alkaneet. Jos olet kiinnostunut sosiaalitieteiden opiskelusta Porissa, niin ota yhteyttä ismo.isopoussu@uta.fi niin keskustellaan mahdollisuuksista päästä vielä mukaan.

Muista toimittaa avoimen yliopistoon myös opintosuoritusote/ kokonaismerkintä vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis yllämainitun linkin hakulomakkeella) Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori (SOP)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ajattelun ja tutkimuksen historiaa sekä tärkeimpiä nykysuuntauksia.
Opiskelija on tutustunut sosiaalitieteiden tiedon muodostamisen ja perustelun tapoihin sekä tutkimusmenetelmiin, ja hän osaa soveltaa niitä eettisesti perustellulla tavalla tutkimustyössä. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkimustiedon ja sosiaalitieteiden teorioiden tarjoamista näkökulmista.
Opiskelija on perehtynyt valitsemansa tieteenalan käsitteisiin ja tutkimusalaan.
Opiskelija osaa suunnitella ja ohjatusti toteuttaa pienimuotoisen tutkielman, jossa hän käyttää sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmiä, soveltaa sosiaalitieteiden teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Opiskelijalla on perusedellytykset toimia valitsemansa tieteenalan ja tutkielmansa aiheeseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.
Opiskelijalla on valmiudet syventävien opintojen aloittamiselle.

Kuvaus

Opinnot toteutetaan yhdistettynä Porin tutkinto-opetukseen. Opinnot ovat pääosin päiväopetusta. Avoimeen yliopisto-opetukseen on ryhmään varattu kymmenen opiskelijapaikkaa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edeltävät opinnot

Ennakkotieto: Perusopinnot sosiologiasta tai sosiaalipsykologiasta. Kysy tarvittaessa myös muiden lähialojen perusopintojen soveltuvuutta edeltäviksi opinnoiksi.

Tiedot edeltävistä opinnoista tarkentuvat elokuun puolessa välissä.

Yhteyshenkilöt

Isopoussu Ismo
ismo.isopoussu@uta.fi
050-4627368

Tarkemmat tiedot opetuksesta