x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Tampere, slk2012-slk2013 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opintoihin voi yhä hakea. Tietoa opintoihin hakemisesta kevään 2013 opetustiedoissa. HUOM! Opinto-oikeus tässä ryhmässä vuoden 2013 loppuun. Seuraavaan ryhmään haku elokuussa 2013 jolla opinto-oikeus vuoden 2014 loppuun.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. Tutkinto-opiskelijoiden tulee osallistua tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelmassa olevaan opetukseen. Tutkinto-opiskelijoiden opinnotkin ovat toteutettu joustavasti video-opetusta ja nettitallenteita hyödyntäen.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Psykologian tutkinto-ohjelma (PSY)

Osaamistavoitteet

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä psykologian eri osa-alueiden peruskäsitteet. Hänellä on myös riittävät tiedot seurata psykologian alan kehitystä ja hän ymmärtää alan tieteellisen ajattelun perusteet.

Sisältö

Psykologian perusopintojaksot koostuvat psykologian keskeisistä osa-alueista, jotka ovat kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia, kognitiivinen ja neuropsykologia sekä tutkimusmenetelmät.

Kuvaus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opiskelija voi tulla paikanpäälle seuraamaan Tampereella pidettäviä luentoja, seurata luentoja reaaliaikaisina nettilähetyksinä tai katsoa luennot jälkikäteen tallenteina. Tenttejä voi suorittaa joustavasti sähköisinä tentteinä Tampereella ja myöhemmin syksyllä alkaen myös Seinäjoella. Myös esseesuoritukset ovat mahdollisia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Yhteyshenkilöt

Isopoussu Ismo
ismo.isopoussu@uta.fi
050-4627368

Tarkemmat tiedot opetuksesta