x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden aineopintoja: vaihtoehtoiset aineopinnot 5-15 op, monimuoto-op., Pori, slk2012-klk2013 5–15 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Paikkakunta

PORI

Maksu

50 – 150 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Vaihtoehtoisten aineopintojen -moduliin kuuluviin opintojaksoihin voi hakea ainoastaan jaksoittain.

Kevätlukukaudella 2013 on tarjolla jaksot:
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä 5 op
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen 5 op
Haku opintoihin alkaa 14.11.2012 klo 17:00, katso hakuajan päättymisaika erikseen jakson kohdalta.
Klikkaa siis alla listattuja jaksokohtaisia opetusohjelmalinkkejä ja hae kuhunkin haluamaasi jaksoon yksitellen ko. opetusohjelman "Ilmoittautuminen" -kentän kautta.

Osaamistavoitteet

EDU-yksikön opiskelijoille suunnatut yhteiset aineopinnot (10 op) perehdyttävät kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tutkimukseen. Ne luovat opiskelijalle myös kuvaa kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintojen kolmen eri opintosuunnan painotuksista. Nämä opinnot rakentuvat näin:

1. Aineopintoihin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 4 op ja
2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 6 op

Vaihtoehtoiset aineopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintojaan kiinnostuksensa mukaan.
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat näistä vaihtoehtoisista neljä opintojaksoa (20 op)ja varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat yhden opintojakson.

Kasvatustieteiden aineopintoihin sisältyy varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyillä Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen, 15 op
ja luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytyillä Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu, 20 op.

Aineopinnot tuottavat perusvalmiuksia ratkaista tutkimusongelmia empiirisesti, arvioida saatuja tutkimustuloksia sekä kehittää asiantuntijuutta.
Kaikki EDU-yksikön opiskelijat suorittavat menetelmäopinnot ja kandidaattitutkielman, yhteensä 20 op.

Sisältö

Kuvaus

Avoimena yliopisto-opetuksena on Porissa lkv:nna 2012-13 tarjolla kolme opintojaksoa, joihin kaikkiin ilmoittaudutaan erikseen.  Opiskelija voi itse valita kuinka moneen jaksoon ilmoittautuu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edeltävät opinnot

Kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot suoritettuna.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opiskelijavalinnan edellytykset:

1)     Kasvatustieteen ja / tai aikuiskasvatuksen perusopintojen suorittaminen. Huomioidaan perusopinnot, jotka ovat valmistuneet hakuajan päättymispäivään mennessä. Todistusjäljennös liitteeksi.

2)     Ilmoittautumisjärjestys opiskelijakiintiöiden mukaan: yhteisopetuksessa 10 henkilöä, erillisissä avoimen yliopiston opintoryhmissä opintojaksosta ja toteutuspaikkakunnasta riippuen 10-30 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Raija Hakonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901814

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Marjo Korhonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4211071

Tarkemmat tiedot opetuksesta