x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden aineopintoja: menetelmäopintoja 2 op, monimuoto-op., Seinäjoki, klk13 2 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Paikkakunta

SEINÄJOKI

Maksu

20 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ke 2.1.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Avoimen yliopisto-opetuksen haku alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun niihin voi hakea.
Hakuaika päättyy 5.12.2012.

Muista toimittaa hakuajan kuluessa avoimeen yliopistoon (osoitteella: Marjo Korhonen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 442, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) perusopintojen todistusjäljennös
- ellet ole suorittanut niitä TaY avoimessa yliopistossa TAI
- ellet ole toimittanut sitä jo syksyn 2012 aineopintojen haun yhteydessä.

Huom! Jollei käytössämme ole todistustasi hakuajan kuluessa, emme voi huomioida sinua valinnoissa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! TaYn läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (aikaisintaan 15.11.12), ei yllä mainitulla verkkolomakkeella.

Osaamistavoitteet

EDU-yksikön opiskelijoille suunnatut yhteiset aineopinnot (10 op) perehdyttävät kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tutkimukseen. Ne luovat opiskelijalle myös kuvaa kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintojen kolmen eri opintosuunnan painotuksista. Nämä opinnot rakentuvat näin:

1. Aineopintoihin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 4 op ja
2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 6 op

Vaihtoehtoiset aineopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintojaan kiinnostuksensa mukaan.
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat näistä vaihtoehtoisista neljä opintojaksoa (20 op)ja varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat yhden opintojakson.

Kasvatustieteiden aineopintoihin sisältyy varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyillä Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen, 15 op
ja luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytyillä Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu, 20 op.

Aineopinnot tuottavat perusvalmiuksia ratkaista tutkimusongelmia empiirisesti, arvioida saatuja tutkimustuloksia sekä kehittää asiantuntijuutta.
Kaikki EDU-yksikön opiskelijat suorittavat menetelmäopinnot ja kandidaattitutkielman, yhteensä 20 op.

Sisältö

Kuvaus

Avoimena yliopisto-opetuksena on tarjolla lkv:nna 2012-13 menetelmäopinnoista yhteensä 10 op, joista 2 op Seinäjoella (loput 8 op Tampereella) Menetelmäopintoihin kuuluu myös Kandidaatintutkielmaseminaari 10 op, joka on suunnitteilla toteutettavaksi lkv:nna 2013-14 Tampereella. Huom! tieto varmentuu vasta keväällä 2013.

Kasvatuksen metodologiset lähtökohdat -opintojakson Seinäjoen toteutuksen tarkemmat tiedot löydät kohdan "Sisältyvät toteutukset" linkistä.

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö 10 hlöä.
TaYn läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille 5 hlön kiintiö. Etusija ryhmään pääsyssä on kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman omilla opiskelijoilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edeltävät opinnot

Kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot suoritettuna.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

1)     Kasvatustieteen ja / tai aikuiskasvatuksen perusopintojen suorittaminen. Huomioidaan perusopinnot, jotka ovat valmistuneet hakuajan päättymispäivään mennessä. Todistusjäljennös liitteeksi.

2)     Ilmoittautumisjärjestys opiskelijakiintiöiden mukaan: yhteisopetuksessa 10 henkilöä, erillisissä avoimen yliopiston opintoryhmissä opintojaksosta ja toteutuspaikkakunnasta riippuen 10-30 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Raija Hakonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901814

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Marjo Korhonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4211071

Tarkemmat tiedot opetuksesta