x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Terveystieteiden aineopintoja kansanterveystieteeseen suuntautuville, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2013 5–10 op

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 0 euroa

Maksunkuvaus

Opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin opintojaksoittain ja opintomaksu laskutetaan opintojakson laajuuden mukaan opintojen alettua (ks. maksu erikseen kunkin opintojakson kohdalta).

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

 

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun niihin voi hakea. 
 
  Muista toimittaa avoimen yliopistoon myös opintosuoritusote/ kokonaismerkintä mahdollisesti vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis yllämainitun linkin hakulomakkeella). Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

 

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kansanterveystieteen eri sisältöalueet ja keskeiset tutkimusmenetelmät, osaa arvioida alan tutkimusta ja kehitystä ja osaa tuottaa sekä välittää kansanterveystieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan kansanterveystieteen alueella.

Sisältö

Terveyden edistäminen, toimintaympäristöt, yhteiskuntapolitiikka sekä talous, tutkimusmenetelmät ja tutkielma

Kuvaus

Opinnot jatkuvat keväällä 2013 jaksolla
TERKANA3
Terveys ja yhteiskuntapolitiikka

Arviointi

Numerolla 1-5.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Tarkemmat tiedot opetuksesta