x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Tampere, slk2012/klk2013 - slk2013 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Perusopintojen (25 op) maksu 250 euroa. Opinto-oikeuden perumispäivä on 6.9.2012. Jos peruu opinto-oikeuden sen jälkeen, mutta ennen opintojen alkua (eli 20.9.12) peritään käsittelykuluina 40 euroa. Tämän jälkeen tehdyistä perumisista tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulun ja sosiaalialan opintoasteen tutkinnon suorittaneet suorittavat perusopinnoista pelkästään jakson Toiminta, tulkinta ja tieto ja sen maksu on 50 euroa.  Toiminta, tulkinta ja tieto -jakson perumispäivä on kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Sosiaalityön perusopintojen (25 op) ilmoittautumisaika on päättynyt ja ryhmä on täysi. 

Toiminta, tulkinta ja tieto -opintojaksoon ilmoittautuminen on 14.11.2012 - 10.12.2012.

Jakso on tarkoitettu sosiaalialan ammattikorkeakoulun ja sosiaalialan opintoasteen tutkinnon suorittaneille, jotka saavat muista perusopintojaksoista korvaavuuden, ks. tarkemmin korvaavuuksista kohdasta Lisätiedot.

Ilmoittautumisohjeet Toiminta, tulkinta ja tieto -jaksolle: 

1. Ilmoittautuminen Toiminta, tulkinta ja tieto -opintojaksolle alkaa verkkolomakkeella 14.11.2012 klo 17:00.

Katso hakuohjeet ja -lomake. Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Valitse koulutustiedoista kohta: "Sosiaalityön perusopintoja: Toiminta, tulkinta ja tieto".

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin voi ilmoittautua 10.12.2012 asti, mikäli ryhmässä on tilaa.

2. Kun olet ilmoittautunut opintoihin, postita 14.12.2012 mennessä jäljennös sosiaalialan ammattikorkeakoulun ja sosiaalialan opintoasteen tutkintotodistuksesta (+ mahdollisesti todistuksen mukana oleva opintosuoritusote) osoitteeseen Yhteiskunta -ja kulttuuritieteiden yksikkö, Mari Kivimäki, (Linna 6050), 33014 Tampereen yliopisto. Todistuksen jäljennös pitää olla oikeaksi todistettu. Vaihtoehtoisesti alkuperäisen todistuksen voi käydä esittämässä avoimessa yliopistossa.

Hyväksymiskirje postitetaan tammikuun lopussa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (STY)

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot sosiaalityöstä: tuntee sosiaalityön peruskäsitteet sekä teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat; ymmärtää sosiaalityön todellisuutta, sosiaalityön eettisiä ja globaaleja ulottuvuuksia, sosiaalityöhön liittyviä marginaalisuuden ja yhteisöllisyyden teemoja sekä toimintajärjestelmän peruskysymyksiä. Opiskelija orientoituu sosiaalityöhön sekä tutkimuksellisesti että käytännöllisesti. Opiskelija rakentaa analyyttisen suhteen sosiaaliseen todellisuuteen.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat jaksoista STYP1, STYP2, STYP3, YKYY3 ja STYP5.

Kuvaus

Tässä on lukuvuoden 2012-2013 opetusohjelma, linkki syksyn 2013 opetusohjelmaan

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Kaikki opintojaksot arvioidaan asteikolla 1-5, paitsi Toiminta, tutkinta ja tieto -jakso hyv/hyl

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Aikaisempien opintojen korvaavuudet sosiaalityön perusopinnoissa.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK) tai sosiaalialan opistoasteen tutkinto (sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja): Korvaa sosiaalityön perusopinnoista 20 opintopistettä, suoritettavaksi jää opintojakso Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op.

Sosiaalialan kouluasteen tutkinto (kodinhoitaja, kehitysvammaistenhoitaja), sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), lastentarhanopettajan tutkinto, mikäli opintoihin sisältyy sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön opintoja:
Korvaa opintojakson Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op), suoritettavaksi jää loput perusopintojaksot 20 op.

Korvaavuudet vahvistaa professori Kyösti Raunio.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Mari Kivimäki, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040- 190 1813

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Tarkemmat tiedot opetuksesta