x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden aineopintoja: maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat jaksot 6 op, lähiop., Tampere, klk2013 6 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

60 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 60 euroa laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ke 2.1.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/index.html.

Ilmoittautuminen

Haku opintohin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun niihin voi hakea.
Hakuaika päättyy 5.12.2012.

Huomio, että et voi tulla valituksi ko. hakukohteeseen, jollet ole ollut suorittamassa syksyn 2012 aikana EDUn aineopintoihin johdattavia opintojaksoja 4op.


Osaamistavoitteet

EDU-yksikön opiskelijoille suunnatut yhteiset aineopinnot (10 op) perehdyttävät kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tutkimukseen. Ne luovat opiskelijalle myös kuvaa kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintojen kolmen eri opintosuunnan painotuksista. Nämä opinnot rakentuvat näin:

1. Aineopintoihin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 4 op ja
2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 6 op

Vaihtoehtoiset aineopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintojaan kiinnostuksensa mukaan.
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat näistä vaihtoehtoisista neljä opintojaksoa (20 op)ja varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat yhden opintojakson.

Kasvatustieteiden aineopintoihin sisältyy varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyillä Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen, 15 op
ja luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytyillä Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu, 20 op.

Aineopinnot tuottavat perusvalmiuksia ratkaista tutkimusongelmia empiirisesti, arvioida saatuja tutkimustuloksia sekä kehittää asiantuntijuutta.
Kaikki EDU-yksikön opiskelijat suorittavat menetelmäopinnot ja kandidaattitutkielman, yhteensä 20 op.

Sisältö

Kuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö 10 hlöä.
Opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä, päiväaikaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edeltävät opinnot

Kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot sekä aineopintoihin johdattavat opintojaksot (KASA1.1 ja KASA 1.2) suoritettuna.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tähän hakukohteeseen voivat hakeutua ainoastaan ne TaYn avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat, jotka ovat syksyllä 2012 opiskelleet EDUn aineopintoihin johdattavia opintojaksoja (4 op).

Opiskelijavalinnan yleiset edellytykset:

1)     Kasvatustieteen ja / tai aikuiskasvatuksen perusopintojen suorittaminen. Huomioidaan perusopinnot, jotka ovat valmistuneet hakuajan päättymispäivään mennessä. Todistusjäljennös liitteeksi.

2)     Ilmoittautumisjärjestys opiskelijakiintiöiden mukaan: max 10 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Raija Hakonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901814

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Marjo Korhonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4211071

Tarkemmat tiedot opetuksesta