x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden aineopintoja: aineopintoihin johdattavat jaksot 4 op, lähiop., Tampere, slk 2012 4 op

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

40 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ke 5.9.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Haku opintoihin on päättynyt.

Osaamistavoitteet

EDU-yksikön opiskelijoille suunnatut yhteiset aineopinnot (10 op) perehdyttävät kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tutkimukseen. Ne luovat opiskelijalle myös kuvaa kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintojen kolmen eri opintosuunnan painotuksista. Nämä opinnot rakentuvat näin:

1. Aineopintoihin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 4 op ja
2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 6 op

Vaihtoehtoiset aineopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintojaan kiinnostuksensa mukaan.
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat näistä vaihtoehtoisista neljä opintojaksoa (20 op)ja varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat yhden opintojakson.

Kasvatustieteiden aineopintoihin sisältyy varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyillä Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen, 15 op
ja luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytyillä Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu, 20 op.

Aineopinnot tuottavat perusvalmiuksia ratkaista tutkimusongelmia empiirisesti, arvioida saatuja tutkimustuloksia sekä kehittää asiantuntijuutta.
Kaikki EDU-yksikön opiskelijat suorittavat menetelmäopinnot ja kandidaattitutkielman, yhteensä 20 op.

Sisältö

Kuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö 10 hlöä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojen alkuinfo pidetään ennen opintojakson Johdatus kasvatuksen yhteiskunnalliseen... ensimmäistä luentokertaa: ti 11.9.2012 klo 13-14, Tampereen yliopiston Pinni -rakennuksessa, ls. A1078. Alkuinfossa kerrottava tieto on ehdottoman tärkeää opintojen sujuvalle etenemiselle; tule siis paikalle!

Edeltävät opinnot

Kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot suoritettuna.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opiskelijavalinnan edellytykset:

1)     Kasvatustieteen ja / tai aikuiskasvatuksen perusopintojen suorittaminen (1 piste). Huomioidaan perusopinnot, jotka ovat valmistuneet hakuajan päättymispäivään mennessä. Todistusjäljennös liitteeksi.

2)     Hakijan suorittamat muut yliopisto- ja korkeakouluopinnot (0-4 pistettä):
- suorittanut yhden perusopintokokonaisuuden = 1 piste
- suorittanut useampia perusopintokokonaisuuksia = 2 pistettä
- suorittanut perusopintokokonaisuuden / -kokonaisuuksien lisäksi myös yhden aineopintokokonaisuuden = 3 pistettä
 - suorittanut perusopintokokonaisuuden / -kokonaisuuksien lisäksi myös useampia aineopintokokonaisuuksia = 4 pistettä.
Todistusjäljennökset liitteeksi.

3)     Hakijan esittämät perustelut opinnoille (0-2 pistettä): henkilökohtainen kiinnostus, harrastustavoitteet, ammatilliset perusteet opintoihin (tai opinnot osana tutkintoa).

Maksimipistemäärä on seitsemän (7). Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Opintojen opiskelijakiintiö avoimen yliopisto-opetuksen osalta on 10 henkilöä. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelijapaikkoja, paikan saavat suurimman pistemäärän saaneet. Saman pistemäärän saaneiden osalta painotetaan ensisijaisesti kohdan 2 pistemäärää.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Raija Hakonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901814

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Marjo Korhonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4211071

Tarkemmat tiedot opetuksesta