x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op, verkko-op., Tampere (paikkakunnasta riippumaton), klk2013-klk2014 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Verkko-opetus

Paikkakunta

Paikkakunnasta riippumaton (etäopinnot)

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään pe 4.1.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt ja sivut palvelevat opinnoissa mukana olevia opiskelijoita.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

(EDUY)

Osaamistavoitteet

Perusopinnot luovat tieteelliselle tiedonmuodostukselle rakentuvaa kuvaa kasvatuksesta, oppimisesta ja koulutuksesta eri aikoina ja elämänkaaren eri vaiheissa, antavat valmiuksia pohtia kriittisesti näihin liittyviä kokemuksia sekä orientoivat kasvatusta koskevan uuden tiedon hankintaan.

Kuvaus

Verkko-opiskelu tapahtuu Internetin kautta toimivan verkko-oppimisympäristön Moodlen avulla.

Kunkin opintojakson alussa on tapaaminen, joka järjestetään Tampereella. Aloitustapaamisissa perehdytään jakson aiheisiin sekä verkkotyöskentelyyn. Tapaamiset ovat oleellinen osa jaksojen suoritusta ja siksi niille osallistuminen on erittäin suositeltavaa. Opinnot on kuitenkin mahdollista suorittaa myös siten, että tapaamisten osallistumisen sijaan opiskelija perehtyy itse jakson teemoihin ja ohjeisiin moodlessa. Toisin sanoen varaa aloitusviikonloppuna aikaa omaehtoiseen opiskeluun, jotta voi aloittaa verkkotyöskentelyn ryhmänsä kanssa ajallaan.

Neljä opintojaksoa on aikataulutettuja eli niillä on määrätty aloitus- ja päättymispäivä sekä aikataulu, jolloin verkkokeskustelut käydään ja mihin mennessä tehtävät palautetaan. Opintojaksojen verkkotyöskentely alkaa aina aloitusluentojen jälkeisellä viikolla ja sen kesto vaihtelee jaksoittain. Tarkemmat tiedot sisällöistä kunkin jakson kohdalta myöhemmin opintojen edetessä.

Opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja Internet-yhteyttä säännöllisesti. Opinnoissa ei tarvita web-kameraa eikä mikrofonia. Aikataulutetut keskustelut käydään keskustelualueella, jonne kukin voi valitsemanaan vuorokaudenaikana kirjoittaa omat viestinsä. Keskusteluviestit rakentuvat "puuksi", jota kukin voi lukea ja kommentoida oman viikkoaikataulu- ja vuorokausirytminsä mukaisesti. Myös wikiä, blogeja ym. verkkotyökaluja käytetään.

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö 70 hlöä. TaYn läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille 10 hlön kiintiö. Etusija ryhmään pääsyssä on kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman omilla opiskelijoilla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden opintojaksot

- Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5op JA
- Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op
järjestetään slk 2013 ja itsenäistä suoritusaikaa  myönnetään vielä klk 2014 ajaksi.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Raija Hakonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901814

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Marjo Korhonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4211071

Tarkemmat tiedot opetuksesta