x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Terveystieteiden aineopinnot hoitotieteeseen suuntautuville (40-50 op), lähiopetus, Seinäjoki, slk2012-slk2015 40–50 op

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

SEINÄJOKI

Maksu

400 – 500 euroa

Maksunkuvaus

Opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin opintojaksoittain ja opintomaksu laskutetaan opintojakson laajuuden mukaan opintojen alettua (ks. maksu erikseen kunkin opintojakson kohdalta).

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista

Ilmoittautuminen

Lukuvuoden 2012-2013 opintojaksoihin ilmoittautuminen on päättynyt.

Linkki opintojaksoihin, jotka järjestetään lukuvuonna 2013-2014 

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee hoito- ja perhehoitotieteellisen tietoperustan, keskeiset käsitteet, teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, osaa arvioida alan tutkimusta ja kehitystä ja osaa hakea, tuottaa sekä välittää hoitotieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan hoito- ja perhehoitotieteen alueella.

Sisältö

Teoria ja tutkimus perhehoitotieteessä, tieteellisen tiedon haku ja analysointi, terveyden edistäminen, terveydenhuollon ja terveydenedistämisen etiikka, tutkimusmenetelmät ja tutkielma

Kuvaus

Tässä opetusohjelmassa on opintojaksot, jotka on järjestetty lukuvuonna 2012-2013. Lukuvuonna 2013-2014 järjestettävät opintojaksot on lukuvuoden 2013-2014 opetusohjelmassa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Terveystieteiden aineopintojen (hoitotiede) lisäksi avoimessa yliopistossa voi suorittaa valtaosan terveystieteiden kandidaattitutkintoon kuuluvista opinnoista. Tutkintoa avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa.

Edeltävät opinnot

Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov).

Yhteyshenkilöt

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen osastosihteeri Päivi Antinoja, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. 040-1901824.

Tarkemmat tiedot opetuksesta