x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tilastotieteen perusopintokokonaisuus (valinnaisina opintoina) (25 op), lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2013 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opiskelijoille: Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoittain). Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijoiden kiintiö on 10/opintojakso, tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella. Kevään 2013 jaksoille tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat 14.11.12 alkaen.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma (MTT)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen sekä osaa raportoida tutkimustulokset. Hän osaa valita tutkimusongelmiinsa liittyen sopivat menetelmät sekä ymmärtää menetelmien käyttöön liittyvät vaatimukset ja teoreettisen taustan. Opiskelija ymmärtää tilastollisen testauksen periaatteet sekä testaukseen liittyvän teorian joissain yksinkertaisissa tilanteissa.

Kuvaus

Opinnot tarjoavat väylän Tampereen yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi seuraavasti:

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 10 sellaista ylioppilasta, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina (Tampere) lukuvuonna 2012–2013 järjestettävän opintokokonaisuuden tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (25 op) kaikki opintojaksot hakuajan loppuun eli perjantaihin 24.5.2013 mennessä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksot MTTP1, MTTTP2, MTTTP3 ja MTTTA1 on suoritettuna vähintään arvosanalla 3/5 ja opintojakso MTTTA13 hyväksytysti. Edellä mainittuja opintojaksoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella ja opintojakson MTTTA13 harjoitustyötä saa korjata vain kerran. Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 10, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen.


Tilastotieteen perusopintoihin voi osallistua myös yleensä
tilastotieteen opinnoista kiinnostuneet, esimerkiksi ammatillisin tai yleissivistävin tavoittein.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Jaksot arvioidaan asteikolla 1-5

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Seija Söderkultalahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-3435742

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Tarkemmat tiedot opetuksesta