x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot (25 op), Tampere, verkko-opinnot, slk2012-klk2014 25 op

Tyyppi

Perusopinnot

Opetusmuoto

Verkko-opetus

Paikkakunta

Paikkakunnasta riippumaton (etäopinnot)

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua (eli 10.9.12). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (eli 17.9.12.), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt, ryhmä on täynnä.


Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea opintoihin

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma (ITI)
Tutkinto-ohjelman oppiaineet:
  • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
    • Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää informaatio- ja mediakentän ilmiöiden historiallisuuden ja osaa asettaa oppiaineen käsittelemät ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin
-tuntee tiedon tallennuksen ja haun prosessien sekä henkilökohtaisen tiedonhallinnan keskeisiä piirteitä
-pystyy käsitteellistämään tietoyhteiskuntakehitystä ja tulkitsemaan ajankohtaisia median muutoksia yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta
-omaa yleiskuvan digitaalisten mediamuotojen ja pelien ominaispiirteistä, muodoista ja lajityypeistä, sekä kykenee erittelemään digitaalisen vuorovaikutteisen median ja pelien rakenteita ja toiminnallisuuksia
-hallitsee perustaidot, joita tarvitaan opinnoissa etenemisessä

Sisältö

Informaatio- ja mediajärjestelmät osana yhteiskuntaa nyt ja menneisyydessä, tiedonhankinta ja haku, tietoyhteiskunta ja sen kehitys, digitaalisen median ja pelien erityispiirteet ja elämyksellisyys, yliopiston oppimisympäristö, tieteellisen tiedonhankinnan, kirjoittamisen ja keskustelun alkeet.

Kuvaus

Perusopinnot (25 op) sisältävät seuraavat jaksot:

ITIP5     Tutkiva opiskelu 5 op (syksyllä 2012)

ITIP1     Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää  5 op (syksyllä 2012-keväällä 2013)   
ITIP2     Tiedonhaku ja tietokäytännöt 5 op (keväällä 2013)
ITIP3     Ihminen ja informaatio, media ja yhteiskunta 5 op (lukuvuonna 2013-2104)
ITIP4     Elämyksellinen media ja pelit 5 op (lukuvuonna 2013-2104)


LUKUVUONNA 2013-2014 TOTEUTETTAVIEN OPINTOJAKSOJEN OPETUSOHJELMAT LÖYDÄT TÄSTÄ

Tämän sivun alaosassa linkit lukuvuonna 2012-2013 toteuttuihin jaksoihin

Perusopintojen kaikki kurssit toteutaan verkko-opintoina, joihin ei sisälly lähiopetusta.

Opinnot alkavat syyskuussa 2012 ja päättyvät alkuvuodesta 2014. Kaikissa verkkokursseissa on määrätty aloitus- ja päättymispäivä sekä lisäksi sisäinen aikataulu, jolloin esim. verkkokeskustelut käydään ja mihin mennessä viikkoharjoitukset on jätettävä. Opintoja ei voi siis suorittaa nopeammalla tai hitaammalla aikataululla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: Koulutussihteeri Seija Söderkultalahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-3435742

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Tarkemmat tiedot opetuksesta