x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Terveystieteiden perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville (25 op), lähiopetus, Tampere, slk2012-slk2013 25 op

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

250 – 0 euroa

Maksunkuvaus

Opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin opintojaksoittain ja opintomaksu laskutetaan opintojakson laajuuden mukaan opintojen alettua (ks. maksu erikseen kunkin opintojakson kohdalta).

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Lukuvuoden 2012-2013 opintojaksoihin ilmoittautuminen on päättynyt.

Opinnot jatkuvat syksyllä 2013 opintojaksoilla: 

TERKANP2 Kansanterveystieteen yhteenvetojakso, 1 op

TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op

Syksyn jaksojen tiedot päivitetään alkukesästä 2013

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis yllämainitun linkin hakulomakkeella). Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kansanterveystieteen peruskäsitteet ja tutkimustavat, osaa kuvata väestön terveyden keskeiset piirteet ja siihen vaikuttavat tekijät yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla sekä tuntee keinot, joilla väestön terveyteen voidaan vaikuttaa.

Sisältö

Kansanterveystieteen perusteet, terveys ja sairaus yksilö- ja yhteisötasoilla, terveyspolitiikka ja -järjestelmät

Arviointi

Numerolla 1-5.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: Suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-5490420

Tarkemmat tiedot opetuksesta