x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIY003 Orientoivat opinnot - Tiedonhankintataidot I (verkkokurssi) 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopistoon ja viestintätieteiden tiedekuntaan opiskeluympäristönä. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tutkintojen rakenteen ja vaatimukset, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet. Opiskelija osaa hankkia opintoihin liittyvää tietoa ja hyödyntää sitä opintojen suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa.

Opiskelija tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa opiskelijana ja on tutustunut hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteet ja oman alansa edellyttämät tiedonhankinnan perustaidot sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Opettajat

Janika Asplund, Vastaava opettaja
janika.asplund[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

6.5.2019 – 20.5.2019

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Kurssi on suoritettavissa Moodlessa 6.5.-20.5.2019 välisenä aikana. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://libguides.tuni.fi/thpkurssi/verkkokurssikevat2019