x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
DPHSM303 Onnistuneen toimeenpanon edellytykset ja haasteet terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmissä ja organisaatiossa 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvata implementaatio tutkimuksen lähtökohdat, keskeiset teoreettiset viitekehykset, käsitteet ja arvioinnin periaatteet
- on perehtynyt realist review- menetelmään ja merkitykseen osana toimeenpanotutkimuksen kenttää
- tunnistaa toimeenpano tutkimuksen merkityksen ja käyttömahdollisuudet osana sosiaali- ja terveydenhuollon muutos ? ja kehittämistyötä

Yleiskuvaus

Onnistunut toimeenpano on ajankohtainen haaste niin kansallisessa kuin kansainvälisessä terveys – ja sosiaalipolitiikassa ja järjestelmien tutkimuksessa ja Suomessa erityisesti SOTE-uudistukseen liittyen: miten pysyvät muutokset organisaatioiden toiminnassa, rakenteiden muuttamisessa ja yksilöiden käyttäytymisessä saadaan aikaan, miten tutkimukseen perustuva tieto ja uudet strategiat saadaan juurrutettua osaksi kompleksisten instituutioiden muuttuvia toimintakäytäntöjä ja miten muutosta arvioidaan?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pirjo Lindfors, Vastaava opettaja
pirjo.lindfors[ät]tuni.fi
Pilvikki Absetz, Opettaja

Opetus

14.5.2019 – 15.5.2019
Luento-opetus
Ti 14.5.2019 klo 9-16, Pinni B 4117
Ke 15.5.2019 klo 9-16, Pinni B 4117

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Kurssi koostuu luennoista, seminaarityöskentelystä ja osallistujien itsenäisestä työskentelystä – yhteensä 2 päivää.

Kurssilla käsitellään toimeenpano tutkimuksen lähtökohtia ja keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä muutoksen aikaansaamista erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä, tarkastellaan onnistuneita case-esimerkkejä ja perehdytään realist review-menetelmään yhtenä keinona analysoida organisaatioiden ja yksilöiden muutoksen dynamiikkaa ja kontekstitekijöiden merkitystä.