JOVTS5 Seminaari (Reunanen) RYHMÄOPETUS PERUTTU 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla esa.reunanen@tuni.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Esa Reunanen, Vastaava opettaja
Esa.Reunanen[ät]uta.fi

Opetus

12.3.2019 – 14.5.2019
Seminaari

Lisätiedot

Seminaariryhmä on tarkoitettu journalistiikan opiskelijoille. Ryhmä perustetaan, mikäli osallistujia kertyy riittävä määrä. Tiedustelut vastuuopettajalle esa.reunanen@tuni.fi

Ryhmäopetus 12.3.-14.5 on peruttu. Esa Reunanen aloittaa seminaariryhmänsä syksyllä 2019. Tähän ryhmään tulevat voivat sopia hänen kanssaan kiireellisestä graduohjauksesta jo nyt keväällä, jos gradu pitää saada alulle ennen kesää.