x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA22/S22 Euroopan parlamentin vaalit 2019 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää ymmärrystä EP-vaaleista ja laajemmin Euroopan parlamentista. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset tiedot Euroopan parlamentin vaalien problematiikasta. Opiskelija hahmottaa Euroopan parlamentin merkityksen EU:n poliittisessa järjestelmässä ja kykenee arvioimaan EP-vaalien roolia eri jäsenvaltioiden kansallisessa politiikassa.

Yleiskuvaus

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 23.–26.5.2019. Suomessa vaalit käydään vain reilu kuukausi eduskuntavaalien jälkeen: innostuvatko kansalaiset EU-vaaleista ja jaksavatko puolueet panostaa kampanjointiin? Euroopan tasolla puolestaan keskustellaan erityisesti erilaisten populististen ja euroskeptisten puolueiden yhteistyöstä ja äänisaaliista. Mitkä asiat hallitsevat vaalikeskustelua eri jäsenvaltioissa? Kuinka paljon eri mediat seuraavat vaaleja? Näkyvätkö europuolueiden asettamat ’kärkiehdokkaat’ tai Euroopan parlamentin puolueryhmät kampanjoissa?  

Kurssilla painotetaan opiskelijoiden panostusta tiedonhankintaan ja ryhmätyöskentelyyn. Kurssilla on kolme tapaamista, joista ensimmäisessä käydään läpi EP-vaalien dynamiikkaa ja sovitaan paritöinä tai muutaman hengen ryhmissä tehtävien esitysten teemoista. Toisessa tapaamisessa kartoitetaan kampanjoinnin etenemistä eri jäsenmaissa opiskelijoiden esitellessä ryhmätöidensä alustavia tuloksia. Viimeinen kokoontuminen ajoittuu vaalien jälkeiselle viikolle ja siinä opiskelijat pitävät toisen suullisen esityksen ryhmätöistään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse opettajalle viimeistään 31.3.2019. Kurssille otetaan enintään 35 opiskelijaa. Etusijalla ovat valtio-opin opintosuunnan ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat. Opintojakson POLVOA21 suorittaminen luetaan eduksi. Koska kurssi koostuu vain kolmesta tapaamiskerrasta, tulee opiskelijan jo ilmoittautuessa miettiä kykeneekö hän osallistumaan jokaiseen istuntoon.

Opettajat

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
Tapio.Raunio[ät]uta.fi

Opetus

24.4.2019 – 31.5.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 24.4.2019 klo 14-18, Linna K113
Ke 8.5.2019 klo 14-18, Linna K113

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arvosana perustuu läsnäoloon, tuntiaktiivisuuteen sekä suullisten esitysten ja kirjallisten töiden tasoon.

Lisätiedot

Kolmas tapaamiskerta on toukokuun viimeisellä viikolla. Sen tarkka ajankohta sovitaan yhteisesti kurssin alussa.