YKT04.2 Perhe ja tunteet (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy opintojaksolla tuoreeseen yhteiskuntatieteelliseen tunteita, perheitä ja läheissuhteita käsittelevään tutkimustietoon. Opiskelija oppii käsitteellisiä välineitä, joiden avulla arvioida tunteiden rooleja, merkityksiä ja tehtäviä erilaisissa perhe- ja läheissuhteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa sijoittaan tunteita, perheitä ja läheissuhteita käsittelevän tutkimustiedon osaksi laajempia yhteiskuntatieteellisiä keskusteluja ja teorioita.

Yleiskuvaus

Perhe- ja läheissuhteiden on kuvattu muuttuneen nyky-yhteiskunnassa entistä enemmän yksilöiden omiin valintoihin ja mieltymyksiin pohjautuviksi samalla, kun yhteiskunnallisten rakenteiden kuten avioliittoinstituution tai taloudellisten näkökulmien on katsottu menettäneen merkitystään suhteiden ylläpitäjinä. On myös väitetty, että emotionaalisen sisällön ja tyydyttävyyden merkitys läheissuhteissa on viimeisten vuosikymmenten aikana korostunut. Esitetyistä ja oletetuista muutoksista huolimatta perhe- ja läheissuhteet ovat edelleen perustavia ihmisten välisiä sidoksia. Tällä opintojaksolla pohditaan näitä muun muassa näitä kysymyksiä Perhe- ja tunteet (toim. Petteri Eerola ja Henna Pirskanen, Gaudeamus 2018) -kirjan inspiroimana.

Luennot Moodlessa:

Petteri Eerola ja Henna Pirskanen: Johdantoluento

Ira Virtanen: Tunteista viestiminen miesten ystävyyssuhteissa

Hanna Ojala: Vanhenevan isän ja aikuisen pojan suhde

Annukka Lahti ja Heidi Elmgren: Naisvalitus ja parisuhteen epätasa-arvot

Marianne Notko ja Eija Sevón: Konfliktit lasten perhesuhteissa

Rosi Enroos: Tunteet vankilan varjossa

Marja Peltola: Tunteet rodullistettujen vähemmistöjen sukupolvisuhteissa

Ritva Nätkin: Isovanhemmuus ja tunteiden kirjo

Tarja Hiltunen: Huostaan otettujen lasten äidit

Henna Pirskanen: Jännitteisten vanhempilapsi-suhteiden tunnesidokset; Petteri Eerola: Tunteita herättävä lastenhoito

Petteri Eerola ja Henna Pirskanen: Yhteenvetoluento

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Petteri Eerola, Vastaava opettaja
Petteri.Eerola[ät]uta.fi
Tiina Tuovila, Vastaava opettaja
Katja Repo, Opettaja
Katja.Repo[ät]uta.fi

Opetus

4.3.2019 – 14.4.2019

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan katsomalla luntotallenteet Moodlessa, lukemalla Perhe ja tunteet -kirja (soveltuvin myöhemmin ilmoitettavin osin) sekä tutustumalla jaettavaan lukemistoon. Kurssisuorituksena on yksilö- tai ryhmätyönä suoritettava essee, oppimispäiväkirja tai muu vapaamuotoinen kurssityö (vaikkapa video, posteri tai sarjakuva jne.). Suoritusohjeet tarkennetaan Moodlessa opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Perhe- ja tunteet (toim. Petteri Eerola ja Henna Pirskanen, Gaudeamus 2018)

Lisätiedot

Kurssille valitaan 60 opiskelijaa. Ensisijaisesti Porin yliopistokeskuksen opiskelijoilla. Muut valitaan opintopisteiden perusteella. PORIN OPISKELIJAT: Kun ilmoittaudut, muistathan ilmoittaa samalla, että olet Porin yliopistokeskuksen opiskelija.