x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAS40 Empiirinen makrotaloustiede 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee soveltavassa makrotaloustieteessä käytettäviä menetelmiä. Näitä menetelmiä ovat mm. suhdannevaihteluiden mittaamisessa ja ennustamisessa sekä rakenteellisessa makroekonometriassa käytettävät menetelmät. Makrotaloudellisten aineistojen erityispiirteitä, kuten aineistoissa tapahtuvaa tarkentumista ajan kuluessa, käsitellään myös osana menetelmien esittelyä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on riittävät menetelmälliset ja käytännölliset valmiudet suorittaa soveltavaa makrotaloudellista analyysiä omatoimisesti.

Yleiskuvaus

Kurssilla esitellään makrotaloudellisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavien peruskäsitteiden lisäksi erityisesti suhdannevaihteluiden ja suhdannekäännepisteiden asettamisessa ja ennustamisessa käytettäviä ekonometrisia menetelmiä. Näiden lisäksi erityistä huomioita kohdistetaan vektoriautoregressiivisen (VAR) mallin perusteisiin. VAR-mallin esittelyn lisäksi keskitytään rakenteellisten VAR-mallien (SVAR-mallien) tarkasteluun ja erityisesti makrotaloustieteessä tehtävään rakenteelliseen analyysiin, kuten impulssivasteanalyysiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Henri Nyberg, Vastaava opettaja
Markku Konttinen, Tukihenkilö
markku.konttinen[ät]tuni.fi

Opetus

22.2.2019 – 12.4.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot ja niiden yhteydessä harjoitukset
Pe 22.2.2019 - 12.4.2019 viikoittain klo 12-15, Pinni ls. A3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennolla osoitettava materiaali.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot

Suositellaan:

Taloustieteen runkokurssit

Kurssi on mahdollista suorittaa jo aineopintojen makrotalousteorian ja ekonometrian tietojen pohjalta (eli kurssit Makrotalousteoria I KATTAA13A, Makrotalousteoria II KATTAA13B ja Ekonometria KATTAA21), mutta vastaavia syventävien opintojen kursseja, tai niiden samanaikaista suorittamista, suositellaan (eli kurssit Makrotalousteorian jatkokurssi I KATTAS22A, Makrotalousteorian jatkokurssi II KATTAS22B sekä Ekonometrian jatkokurssi KATTAS12).

Kurssi sisältää harjoituksia, harjoitustyön sekä tentin.

Kurssin 1. luentotentti ke 24.4. klo 12 - 15 päätalo ls. A05

Uusintatentti to 23.5. klo 14 - 17 Pinni sh. A3028. Ilmoittaudutaan NettiOpsussa ajalla 11. - 21.5.