POHS17 Digitala inlärningsmiljöer för ämneslärare 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja osaa käyttää niitä pedagogisesti toimivalla tavalla
- osaa eritellä, analysoida ja kriittisesti arvioida digitaalisia oppimisympäristöjä kielen ja kielitaidon näkökulmasta
-osaa suunnitella ja toteuttaa oppimistehtäviä erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä

Yleiskuvaus

Sisältö: Erilaiset opetuskäyttöön tarkoitetut digitaaliset sovellukset, itse laadittuja oppimistehtäviä joissa on hyödynnetty erilaisia sovelluksia, oman digipedagogiikan reflektointi ja valintojen perustelu

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tero Tuohimaa, Vastaava opettaja
Tero.Tuohimaa[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2019 – 25.4.2019
Luento-opetus
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 10-12, ML40 (Pinni B0040)
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 10-12, ML40 (Pinni B0040)
To 25.4.2019 klo 10-12, ML40 (Pinni B0040)