KKSUYHT Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

- soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan
- argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään
- antaa ja käyttää hyväkseen palautetta
- arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
- laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
- soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Veli-Matti Malinen, Vastaava opettaja
Veli-Matti.Malinen[ät]uta.fi

Opetus

6.3.2019 – 10.4.2019
Pienryhmäopetus 39 tuntia
Ryhmä 1
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 14-17, Päätalo A06
Poikkeukset:
10.4.2019 , Pinni A3107
Itsenäinen työskentely 28 tuntia Verkossa