JMMETUS Mediatutkimuksen valinn. jakso: Normaalin loppu 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot
Mediatutkimus
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan, erittelemään ja analysoimaan käsitteiden normaali, epänormaali ja hypernormaali erilaisia taustoja, käyttötapoja, tarkoitteita ja tavoitteita länsimaisessa nykykulttuurissa sekä sen historiassa. Opiskelija osaa hyödyntää normaalin käsitteen kriittisestä tarkastelusta oppimiaan näkökulmia erilaisten moninaisuuteen, toimintavalmiuksiin, kykenevyyksiin ja rajoitteisiin liittyvien ilmiöiden ja mediarepresentaatioiden analyysiin. Opiskelija osaa hahmottaa vammaisuuden ja kykenevyyden historialliset kehityskulut, toimintakulttuurit ja asemoinnit yhteiskunnassa sekä ymmärtää kulttuuristen esitysten merkityksen ja potentiaalin vammaisuuden ja kykenevyyden määrittelyssä ja purkamisessa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa myös jäsentää ja analysoida omaa suhdettaan vammaisuuteen sekä kokemuksiaan vammaisuudesta, sekä suhtautua kriittisesti mahdollisiin omiin tapoihin tuottaa vammaisuutta ympäröivään yhteiskuntaan sekä mediaan.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään tämän päivän mediailmiöitä ja -identiteettejä, jotka liittyvät vammaisiksi identifioituviin henkilöihin. Kurssin aikana pohditaan vammaisuuden representaatioita (tai presentaatioita) 2010-luvun länsimaisessa yhteiskunnassa. Kurssilla analysoidaan samalla vammaisuuden historiaa sekä sen tuottamia valtasuhteita mediaesityksissä ja julkisessa keskustelussa. Opiskelijat paneutuvat myös omaan henkilökohtaiseen suhteeseensa vammaisuuteen ja sen tuottamiseen. Kurssi sisältää luento-osuuksien lisäksi pienryhmätyöskentelyä, sekä Moodle-alueella suoritettavia kirjoitustehtäviä. Tervetuloa mukaan intensiiviselle kahden viikon jaksolle tarkastelemaan vammaisuutta normaalin näkökulmasta!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat 17.3. mennessä NettiOpsussa.

Opetukseen otetaan max. 25 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riku Roihankorpi, Vastaava opettaja
Riku.Roihankorpi[ät]uta.fi
Riikka Papunen, Vastaava opettaja
riikka.papunen[ät]uta.fi

Opetus

25.3.2019 – 4.4.2019
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 25.3.2019 klo 9-12, Päätalo E326
Ti 26.3.2019 klo 9-12, Päätalo E326
Ke 27.3.2019 klo 9-12, Päätalo E326
To 28.3.2019 klo 9-12, Päätalo E350
Ma 1.4.2019 klo 9-11, Päätalo E326
Ti 2.4.2019 klo 9-11, Päätalo E326
Ke 3.4.2019 klo 9-11, Päätalo E326
To 4.4.2019 klo 9-11, Päätalo E350

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille ja harjoitustyöt (yhteensä 2 op).

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty. Arvioinnissa otetaan huomioon Moodle-alueelle kirjoitettavat reflektiiviset tehtävät sekä aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu mediatutkimuksesta kiinnostuneille maisteriopiskelijoille, mutta myös kandiopiskelijat voivat osallistua tälle syventävän tasoiselle kurssille.