x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA11 Oppimispelien käyttö ja evaluaatio 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee erilaisia oppimispelejä ja -sovelluksia, sekä viihteellisiä pelejä joita voi valjastaa oppimiskäyttöön
- Osaa kriittisesti arvioida opetuspelejä ja -sovelluksia
- Ymmärtää miten pelejä, leikkejä ja näiden suunnittelua on mahdollista soveltaa opetus- ja oppimistilanteissa, hahmottaa tähän liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, sekä kykenee soveltamaan näitä käytännössä

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään pelien ja leikkien hyödyntämiseen oppimisessa ja opetuksessa. Pelioppimista tarkastellaan kriittisesti sekä teorian että tapausesimerkkien kautta. Opintojaksolla käsitellään muun muassa pelien ja leikkien kautta oppimiseen liittyviä keskeisiä teorioita, oppimispelin kehittämistä ja arviointia, sekä pelien ja pelaamisen roolia peruskoulun opetussuunnitelmassa.

Sisältö: oppimispelit ja pelioppiminen; oppimispelien ja -sovellusten arviointi pedagogisesti, pelillisesti ja kouluarjen näkökulmasta; pelioppimisen ja oppimispelien kritiikki; pelien suunnittelu opetusmenetelmänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jaakko Stenros, Vastaava opettaja
jaakko.stenros[ät]tuni.fi
Ville Kankainen, Vastaava opettaja
ville.kankainen[ät]tuni.fi
Mikko Meriläinen, Vastaava opettaja
Mikko.Merilainen[ät]uta.fi
Riikka Aurava, Vastaava opettaja
Riikka.Aurava[ät]uta.fi

Opetus

15.1.2019 – 1.3.2019
Luento-opetus
Ti 15.1.2019 - 26.2.2019 viikoittain klo 12-15, Päätalo D13
Poikkeukset:
22.1.2019 , Ei opetusta
Pe 1.3.2019 klo 10-16, Pinni B 3110

Lisätiedot

Kurssille valitaan suoritettujen opintopisteiden määrän perusteella 14 viestintätieteiden tiedekunnan ja 14 kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaa. Viestintätieteiden tiedekunnan opiskelijoista asetetaan etusijalle informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman opiskelijat.