x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA2 Miten maailma meille ilmenee? Johdanto fenomenologiaan ja fenomenologiseen filosofiaan 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on tutustua klassisen fenomenologian peruskäsitteisiin, kuten luonnollinen ja fenomenologinen asenne, fenomenologinen ja eideettinen reduktio ja absoluuttinen tietoisuus. Kurssi perustuu Edmund Husserlin luentoihin  ”Basic Problems of Phenomenology” vuosilta 1910-1911, joita Husserl itse käytti myös myöhemmillä johdantokursseillaan. Luentojen tarkoituksena on selventää, syventää ja kontekstualisoida tekstissä esitellyt fenomenologian perusajatukset. Kurssin lopuksi tutustumme myös muutamiin Husserlin myöhäiskauden peruskäsitteeseen.

Kurssin voi suorittaa kirjoittamalla viisi yhden sivun mittaista esseetä valmiiksi annettuihin tekstiin liittyviin kysymyksiin. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa tentillä, jossa kysytään viisi näistä kysymyksistä (ja joihin kaikkiin on vastattava). Myös välimuodot näiden kahden suoritusmuodon välillä ovat mahdollisia. 2 op:n suoritukseen edellytetään kolmea yhden sivun esseetä. Tenttimisestä annetaan lisätietoja kurssin alussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mirja Hartimo, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2019 – 17.4.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 9.1.2019 klo 14-16, Linna, Väinö Linna -sali
Ke 16.1.2019 - 30.1.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Ke 6.2.2019, EI LUENTOA
Ke 13.2.2019 klo 14-16, Pinni B1097
Ke 20.2.2019 - 17.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096