x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (itsenäinen suoritustapa, syksy 2018) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy osoittamaan ymmärtävänsä inhimillisen käyttäytymisen merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija tunnistaa ihmisten asenteisiin, motivaatioon sekä vuorovaikutukseen keskeisesti vaikuttavat tekijät ja pystyy tuottamaan ratkaisuja haastaviin tilanteisiin työpaikoilla.

Yleiskuvaus

Itsenäinen suoritustapa on tarkoitettu ensijaisesti kauppatieteitä sivuaineena opiskeleville. Kauppatieteilijät ja erityisesti yrityksen johtamiseen suuntautuvat osallistuvat luentokurssille.

Opiskelija suorittaa oppimistehtävän itsenäisesti. Tarkemmat ohjeet tulevat kurssin Moodle-alueelle ennen kurssin alkua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riikka Tapaninaho, Vastaava opettaja
Riikka.Tapaninaho[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 14.12.2018
Itsenäinen työskentely 137 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä

Oppimateriaalit

1. Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010 tai muu painos) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.

Vaihtoehtoisesti: Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2017) Essentials of Organizational behavior. Pearson Education Limited.

2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätiedot

Pakollinen edeltävä opinto: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot

Suositeltu suoritusajankohta: 1.vuosi

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat luento-opetukseen.

Kurssin voi suorittaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla:

Vaihtoehto 1. Luentototeutus järjestetään III-periodissa.

Vaihtoehto 2. Itsenäinen suoritustapa englannin kielellä on tarjolla II ja IV-periodeissa sekä kesän ajan.

Vaihtoehto 3. Itsenäinen suoritustapa suomen kielellä on tarjolla II ja IV-periodeissa sekä kesän ajan.