x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAS40 Teoria, ideologia & talouspolitiikka - Keynesiläisyydestä uusliberalismiin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vallitsevan talouspolitiikan taustalla vaikuttavat talousteoreettiset ja ideologiset tekijät sekä niiden kytkennät. Näennäisesti neutraaleissa teorioissa on ideologisia vaikutteita, ja vastaavasti ideologia voi ohjata teorioiden valintaa ja tulkintaa. Opintojaksolla tarkastellaan erityisesti ns. rationaalisten odotusten teoriaperinnettä ja sen uusliberalistisia muotoiluja sekä vaihtoehtoista keynesiläistä ajattelua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hannu Laurila, Vastaava opettaja
Hannu.Laurila[ät]uta.fi
Petri Räsänen, Opettaja
E.Petri.Rasanen[ät]uta.fi

Opetus

26.10.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus 10 tuntia
Pe 26.10.2018 klo 12-16, Pinni l.s B4115
Pe 2.11.2018 klo 12-16, päätalo ls. E222
Pe 9.11.2018 klo 12-16, Pinni ls. B4115
Seminaari 20 tuntia
Pe 16.11.2018 klo 12-16, Pinni ls. B3108
Pe 23.11.2018 - 14.12.2018 viikoittain klo 12-16, Pinni ls. B4115

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssisuoritukseen kuuluvat aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaarityöskentelyyn sekä lopputyö.

Lisätiedot

Opintojakso koostuu temaattisista alustusluennoista ja niiden innoittamasta seminaarityöskentelystä. Opiskelijat tuottavat yksin tai pienryhmissä valitsemaansa teemaan liittyvän esitelmän, joka käsitellään ja kommentoidaan seminaarissa. Esitelmä viimeistellään kommenttien pohjalta lopputyöksi, jota tarjotaan julkaistavaksi Alusta!-verkkolehdessä. Filosofian opinnoissa opintojakso korvaa joko opintojakson FILA9 Yhteiskuntafilosofia tai FILS1E Etiikka ja yhteiskuntafilosofia.

HUOM. Kurssille osallistuville suositeltava vierailuluento  
Jan Otto Andersson (kansainvälisen talouden dosentti, yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta, Åbo akademi) alustaa aiheesta: Kapitalismi ja taloustiede. Anwar Shaikhin sanoma niistä ja niille

Keskiviikkona 24.10.2018. Klo 18-20 Linna ls. K110.

Puheenaiheena Anwar Shaikhin teos Capitalism. Competition. Conflict. Crisis (2016). Shaikhin mukaan kilpailu ja konfilktit luonnehtivat kapitalistista talousjärjestelmää, samoin kuin taloudellinen epätasa-arvoisuus sekä toistuvat nousu- ja laskukaudet. Kirjassaan Shaikh pyrkii osoittamaan sen, että nämä kapitalistisen talouden säännönmukaisuudet ovat seurausta talousjärjestelmän sisäisestä dynamiikasta, jonka merkittävin voima on voitontavoittelu. 
http://www.anwarshaikhecon.org/