TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa ohjelmoida itsenäisesti laajempia olio-ohjelmia,
- osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia,
- hallitsee laajemmin abstraktit tietotyypit (erityisesti lista),
- osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla,
- tuntee versionhallinnan perusteet ja
- on tutustunut laajempien ohjelmien luomiseen ja dokumentointiin soveltuviin työvälineisiin.

Yleiskuvaus

Suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op jakautuu kahdeksi opintojaksoksi lukuvuodesta 2018-2019 alkaen:

  • TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op
  • TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II 5 op

Suositellut edeltävyydet:

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I
TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II

tai vastaavat tiedot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom. Oltava Lausekielinen ohjelmointi 1 -kurssin suoritus & Lausekielinen ohjelmointi 2 -kurssin suoritus tai mukana kurssilla & mukana Olio-ohjelmoinnin perusteet 1 -kurssilla (tai vastaavat suoritukset).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

1.2. klo 10 - 17.2.2019

Opettajat

Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
Jorma.Laurikkala[ät]uta.fi

Opetus

5.3.2019 – 15.5.2019
Luento-opetus
Ti 5.3.2019 - 12.3.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Ke 6.3.2019 klo 12-14, Pinni B1096
Ke 13.3.2019 klo 12-14, Paavo Koli -sali
Ke 20.3.2019 klo 12-14, Päätalo ls D11
Itsenäinen työskentely